tisdag , 20 augusti 2019

Två miljoner i upphandlingsskadeavgift

De nybyggda husen Sjövik

Kommunens husköp i Sjövik – bostäder för bland andra nyanlända –  har nu fått sitt efterspel. Förvaltningsrätten har beslutat att Lerums kommun ska betala en upphandlingsskadeavgift om 2 000 000 kr till staten.

Förvaltningsrätten skriver i domen: ”Kommunens tolkning kan i framtiden leda till missbruk av undantagsreglerna för att tillgodose behov som var tidigare kända. Vidare borde Lerums kommun, mot bakgrund att regeringen i november 2015 överlämnade propositionen för bosättningsla- gen, agerat tidigare för att lösa den brist på bostäder som fanns för att tillgo- dose behovet av bostäder till nyanlända oavsett hur många som kom att an- visas till Lerums kommun. Det kan därför inte anses ha förelegat sådan oförutsedd synnerlig brådska eller synnerliga skäl i övrigt som krävs för att direktupphandla i detta fall. Sammantaget anser förvaltningsrätten att det saknats godtagbara skäl att direktupphandla. Lerums kommun har därmed genomfört en otillåten direktupphandling som medför att en upphandlings- skadeavgift kan tas ut.”

Kommunstyrelsen tog sitt beslut efter rekommendation från förvaltningen. Förvaltningen beskrev riskerna i sin tjänsteskrivelse men rekommenderade trots detta att kommunstyrelsen skulle göra en så kallad direktupphandling.

”De i dagsläget rådande förutsättningarna ger enligt förvaltningens uppfattning möjlighet att genomföra upphandling av bostäder utan annonserad upphandling (förhandlat förfarande utan föregående annonsering).”

Mot kommunstyrelsen beslut den 7 december 2016, § 465, reserverade sig Moderaterna och Sverigedemokreterna.

Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Länkar:

Domen

Tjänsteskrivelse

FlodaNyheter: Kostsamma juristråd

Skriv ut
Dela artikeln!

    En kommentar

    1. Sug på den Dennis!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *