onsdag , 19 juni 2019

Systemteknik ville förlikas

Polisutredningen lades ner
I slutet av december 2015 beslutar polisen att lägga ner sin förundersökning då det inte går att styrka brott. I det läget borde det ha varit självklart att kommunen reglerade sina mellanhavanden med Systemteknik, dvs framställde eventuella krav och betalade Systemtekniks fordringar. Men så blev inte fallet. Kommunen hävdade kvittningsrätt på grund av avtalsbrott, sannolikt enbart grundat på att Systemteknik fakturerat 380 kr/timme istället för 299. Något som Systemteknik tvingats till då kommunen vänt sig till underleverantörer med högre timersättning – något som tydligt framgick av fakturorna.

Advokaterna fäktas
Mellan advokaterna fortsätter fäktningen i tingsrätten. Kommunen kräver att få alla fakturor och fakturaunderlag av Systemteknik. Systemteknik kräver att kommunen preciserar vilka fakturor som de har invändningar mot. Kommunens advokater kontrar då med att begära att tingsrätten tvingar Systemteknik att lämna ifrån sig alla handlingar. Till slut enas man om att kommunen ska precisera vilka fakturor och underlag de vill ha. Resultatet blir att de vill ha ut runt 2200 fakturor och underlagen till dessa. Ett  arbete som tar omfattande tid. Ett till synes onödigt arbete eftersom kommunen redan hade alla fakturor och de underlag som ramavtalet krävde.

Domstolens ställningstagande
Innan domstolen gav sig i kast med över tvåtusen fakturor hade det varit rationellt att först tydliggöra tvistefrågorna. De fakturor som kommunen i efterhand anser vara felaktiga är alla godkända, attesterade och betalda. Jobben är utförda och godkända. Det domstolen i första hand borde tagit ställning till är om det överhuvudtaget finns någon kvittningsrätt.  Polismyndigheten har redan funnit att det inte är fråga om något oegentligt förfarande. Först om domstolen finner att det föreligger en kvittningsrätt finns det anledning att gå igenom alla dessa fakturor. Finns det ingen kvittningsrätt är målet klart och det är bara för kommunen att betala. Föreligger kvittningsrätt får kommunen precisera sitt krav och om domstolen finner att kravet är berättigat får Systemteknik betala.

Förlikningsförslag
Sommaren 2016 tog Systemtekniks advokater initiativet till att försöka få till en förlikning med Lerums kommun. Förslaget innebar att Systemteknik skulle gå med på de invändningar kommunen framfört (omräkningen av timmar mm) och att den summan skulle kvittas mot Systemtekniks krav. Kort och gott – om kommunen visar vad som är fel i faktureringen så går Systemteknik med på det. På så vis skulle processen kunna förkortas och kostnaderna hållas nere. Men kommunen ville inte diskutera förlikningsförslaget utan sa sig, genom sitt ombud, vara mest intresserad av att utreda det som hänt. Dvs det som polisen redan utrett men som inte föll kommunen i smaken. Någon fortsättning på förhandlingarna blev det inte och kommunen har för sin del inte tagit något initiativ till att en lösning skall komma till stånd.

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *