onsdag , 19 juni 2019

Systemteknik: Tiden löper ut

Enligt beslut i tingsrätten den 27 september 2018 skall medlingen mellan företaget Systemteknik och Lerums kommun vara slutförd den 26 mars 2019. Då skall medlaren redovisa resultatet av medlingen till tingsrätten i Alingsås. Det har idag, den 22 mars, inte kommit in någon begäran om förlängd tid från medlaren.

Tyst
Det har inte läckt ut något om den pågående medlingen, men om ingen överenskommelse har kommit till stånd innebär det att processen kommer att fortsätta i tingsrätten, under förutsättning att medlaren inte medges förlängd tid.

Bakgrund
Lerums kommun polisanmälde den 24 oktober 2014 företaget systemtekniks ägare. Kommunen hävdade att han  gjort sig skyldig till grovt bedrägeri.
Den 16 december 2015 beslöt åklagaren att lägga ner förundersökningen då det inte gick att konstatera något brott. I samband med polisanmälan höll kommunen in alla betalningar till Systemteknik och avbröt alla avtal.

Systemteknik stämde den 23 april 2015 Lerums kommun inför Alingsås tingsrätt för att få betalning för utförda arbeten. Kommunen hade vägrat betalning med 3 205 165 kronor med motivering att kommunen hade en motfordran på minst motsvarande belopp.

Huvudfordran
Kommunen har i ett tidigare skede godkänt en del av Systemtekniks fordran på 1 130 335 kronor. Det betyder att tvisten i första hand rör en fordran på ca 2 074 830 kronor. Samtidigt har kommunen hävdat en motfordran på minst motsvarande belopp.

Advokatkostnader
Kommunens advokatkostnader uppgick vid årsskiftet till 6 880 599 kr. Till detta kommer kostnaderna för årets första kvartal samt kostnaderna för medlaren (2 500 kr/tim).

Tiden går
Det har nu gått 1 428 dagar sedan stämningen utan att någon uppgörelse kommit till stånd. Totalt har det gått 1 611 dagar från det att kommunen polisanmälde Systemteknik.

Länk: Tingsrättens beslut
Länk: Tidigare artiklar i FlodaNyheter

Text: Lennart Lauenstein

Skriv ut
Dela artikeln!

  En kommentar

  1. Christer Harling

   ”Slå ihjäl motparten med plånboken” kallas den form av asymmetrisk tvisthantering som kommunen med skattebetalarnas 2400 årliga miljoner i ryggen bedriver mot företaget Systemteknik. Ett bra exempel på vad som händer när för mycket pengar och för lite ansvar samlas i en skattefinansierad organisation vars främsta mål är att framstå som oförvitlig och utan fel.

   Lerums kommuns utövande av härskartekniker och skambeläggning av motparten i Systemtekniktvisten är ett mycket gott exempel på hur en kommun ( medborgarnas organ för hantering av gemensamma angelägenheter) inte skall agera
   mot företag och företagare.

   Här behövs en tvärpolitisk kommission som med hjälp av sakkunniga utredare kartlägger och analyserar hur en tvist
   som har sin grund i hur kommunens beställare under många år rundat lagen om offentlig upphandling och försett
   sina favoriter med jobb kunnat urarta till både polisanmälan, uthängning av företag/företagare som på ett korrekt sätt vunnit upphandlingarna till den största, mest långdragna och dyraste tvisten i Lerums kommuns historia.

   Dessutom helt i onödan som jag ser saken

   Christer Harling

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *