tisdag , 20 augusti 2019

 Pressmeddelande från Alliansen: Kommunstyrelsen 2019-03-20

Här är en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 20 mars 2019:

Ökad service för invånare som vill bygga Attefallshus
Kommunstyrelsen behandlade under onsdagen en motion, skriven av Gunilla Lindell (KD), om att underlätta för invånare som vill bygga Attefallshus i Lerums kommun. Då syftet med motionen redan är en del av Alliansbudgeten för år 2019 beslutade kommunstyrelsen att föreslå att motionen besvaras med hänvisning till budgeten.

 Miljonsatsning på flera trafiklösningar vid olycksdrabbad väg i Gråbo
Kommunstyrelsen beslutade på kommunstyrelsens sammanträde att bevilja medel, samt skriva på ett samverkansavtal med Trafikverket, för en ny rondell i korsningen mellan Gråbovägen och Olstorpsvägen, ett vänstersvängfält i korsningen mellan Gråbovägen och Lundbyvägen. I samma beslut satsar kommunen ytterligare på platsen genom att bygga om busshållplatsen Stora Lundby Kyrka samt byggnation av en gång- och cykelväg mellan Olstorp och Gråbo. Totalt satsar kommunen 20 000 000 kronor på trafiklösningarna.

– Det är nu oerhört glädjande att Trafikverket och kommunen med detta beslut kan påbörja byggnation av cirkulationsplats, så trafiksäkerheten utmed Gråbovägen kan öka. Att då samtidigt kunna möjliggöra en säker gång och cykelväg mellan Gråbo och Olstorp är också väldigt positivt, säger Eva Andersson (C)

Satsning på jämlik skola i Lerums kommun
Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att satsa sex miljoner kronor i syfte att arbeta med ”en jämlik skola” i Lerums kommun. Alliansen vill skapa ett samhälle där alla elever får samma möjligheter inför vuxenlivet, och en god utbildning är en viktig grund att stå på.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *