söndag , 20 oktober 2019

Lerums kommun klättrar i ranking

Tidningen Fokus rankar varje år kommunerna utifrån ett antal kriterier. Rankingen av landets 290 kommuner har skett utifrån statistiska sammanställningar och större kommunrankingar. Fokus sedan sammanställt hur kommunerna presterat inom nio olika huvudkategorier.

Sakta men säkert klättrar Lerum i rankingen – från plats 76 (2017) till plats 62 (2019).

Sammanvägd placering:

Kungsbacka 15
Härryda 25
Partille 34
Ale 55
Göteborg 56
Kungälv 58
Lerum 62

 

Demografi: Hur kommunens utveckling ser utifrån åldersstruktur, in- och utflyttning, medellivslängd mm.

Kommun Placering
Kungsbacka 10
Ale 21
Härryda 30
Lerum 32
Kungälv 36
Partille 47
Göteborg 73

 

Arbetsmarknad: Andel invånare som arbetar, hushållens inkomster, antalet sysselsatta i nyckelkategorier på arbetsmarknaden, tillgång till bredband, trygghet i elförsörjning, näringslivsbefrämjande åtgärder, nyregistrerade företag och svenskt näringslivs ranking av företagsklimatet mm

Kommun Placering
Göteborg 9
Härryda 34
Kungälv 56
Partille 65
Kungsbacka 79
Lerum 130
Ale 133

 

Bostadsmarknad: Bostadsbyggandet 2014 – 2018, huspriser mm

Ale 32
Kungälv 171
Härryda 240
Lerum 269
Partille 272
Kungsbacka 273
Göteborg 278

 

Kommunal ekonomi: Kommunalskatt, låneskuld, resultat och soliditet

Partille 13
Kungsbacka 23
Härryda 37
Ale 104
Lerum 109
Göteborg 113
Kungälv 203

 

Säkerhet: Antal brott, antal poliser och responstid vid 112-samtal.

Kungsbacka 13
Härryda 20
Ale 36
Partille 40
Kungälv 54
Göteborg 58
Lerum 67

 

Fritid/Kultur: Sammanlagda kulturkostnader, antal anställda på bibliotek, kultur- och musikskola mm

Partille 65
Härryda 95
Göteborg 96
Kungsbacka 154
Kungälv 189
Lerum 204
Ale 242

 

Demokrati: Valdeltagande, andel kvinnor i fullmäktige och på ordförandeposter, löneskillnad män/kvinnor mm

Göteborg 10
Partille 37
Lerum 76
Kungsbacka 78
Ale 105
Kungälv 107
Härryda 135

 

Utbildning: Andel behöriga till högskola, andel med eftergymnasial utbildning, anmälningar till Skolinspektionen, ranking från Lärarförbundet m fl.

Kungsbacka 23
Härryda 24
Kungälv 37
Partille 60
Lerum 71
Göteborg 92
Ale 217

 

Miljö: Koldioxid- och partikelutsläpp, insamlat avfall mm samt aktuell hållbarhetsranking – Sveriges bästa miljökommun.

Härryda 77
Lerum 95
Kungsbacka 109
Kungälv 118
Partille 161
 Ale 204
Göteborg 271

Källa: Tidningen Fokus
Text: Lennart Lauenstein

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *