tisdag , 20 augusti 2019

Tunnelförslaget lever vidare

Järnväg

VÄSTRA STAMBANAN Järnvägsföreningen i Lerum har sedan 2004 arbetat för att påverka utbyggnaden av Västra Stambanan.
Nu har de börjat få gehör för sina förslag.
Beträffande sträckan mellan Göteborg och Alingsås anser föreningen att just etappen mellan Göteborg och Floda är den viktigaste, och har därför utarbetat ett förslag om en rak tunnel norr om sjön Aspen.
I en nytryckt folder redovisar föreningen sitt förslag ur alla tänkbara aspekter och konstaterar att vinsterna är både tidsmässiga, avståndsmässiga, naturvänliga och samhällsekonomiska.

Lång tunnel
– Förslaget att bygga en drygt två mil lång tunnel möttes först av reaktioner. Men idag bygger man en 20 kilometer lång tunnel i Oslo, Follotunneln. Och det finns fler exempel på långa tunnlar i Europa, säger Björn Stahre, Järnvägsföreningen i Lerum.
Trafikverkets eget förslag att bygga ett sju kilometer långt omkörningsspår mellan Aspen och Floda hade aldrig räckt till menar Björn Stahre.
–Det krävs ingen avancerad matematik för att räkna ut att ett snabbtåg behöver en längre sträcka än så för att köra om ett pendeltåg.
Dessutom lämpar sig varken de geotekniska förhållandena eller byggnationen på den södra sidan av Aspen för ytterligare tung trafik.
–Och hur hade de tänkt att fortsättningen skulle ha sett ut, efter Floda och Aspen? Man måste se till helheten, menar Björn Stahre.

Järnväg

Tung godstrafik behöver också plats på spåren.

Vinster
Genom att bygga en rak tunnel skulle resvägen kortas med en kilometer och tidsvinsten bli upp till 18 minuter för resenärerna på stambanan, har järnvägsföreningen räknat ut. Buller och vibrationer skulle försvinna.
Stahre och de övriga i Järnvägsföreningen känner efter många år en viss medvind från övriga aktörer i frågan.
På järnvägsmässan i Jönköping nyligen var intresset stort för deras folder, ”Västra Stambanans kritiska flaskhals mellan Göteborg och Floda måste byggas bort” enligt Stahre.
– Vi har dessutom skickat ut informationen till 650 beslutsfattare i kommun, region, riksdag och departement.

Möjlig lösning
Bengt Rydhed, ställföreträdande chef på Trafikverket, bekräftar att alternativet med en tunnel för järnvägsutbyggnaden finns med som möjlig lösning bland andra lösningar, i underlaget inför upprättande av kommande nationella transportplan.
– Regeringen kommer i slutet av år 2016 att ge oss uppdraget att arbeta fram en ny infrastrukturplan för 2018-2029. Där är förhoppningen att större kapacitetsförstärkningar av Västra stambanan ska kunna inrymmas. I den åtgärdsvalstudie som varit ute på remiss under senaste året finns flera alternativ som vi då kommer att titta närmare på, tunnelförslaget är ett av dem, säger han.

TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN
[email protected]

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *