söndag , 20 oktober 2019

Friskast i Göteborgsregionen

FlodaNyheter har tidigare rapporterat att personalen i Lerums kommun tillhör de sjukaste i landet. Uppgiften härrörde från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar den totala sjukfrånvaron per kommun. FlodaNyheter kan nu glädjande rapportera att kommunpersonalen i Lerum är friskast i Göteborgsregionen. Det står att läsa i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) rapport Nyckeltal Personalhälsa 2017. GR:s rapport visar att korttidsfrånvaron –  upp till 59 dagar – bland kommunens anställda är lägst bland Göteborgsregionens kommuner. Däremot är långtidssjukfrånvaron högst bland de kommuner som ingår i rapporten. Orsakerna till den höga långtidssjukfrånvaron framgår inte av rapporten.

 

Läs hela undersökningen här.

Tidigare artikel i FlodaNyheter.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *