tisdag , 20 augusti 2019

Fastighetsaffär med många frågetecken

Köpte av Bo Klok
På fastigheten Östad 12:52 bestämde sig kommunen för att bygga bostäder där hälften skulle fördelas till nyanlända. Eftersom byggnationen brådskade gjordes en direktupphandling av företaget Bo Klok. Priset blev 52 000 000 kronor.

Upphandlingsskadeavgift
Konkurrensverket uppmärksammades på affären och har föreslagit att Lerums kommun skall betala en upphandlingsskadeavgift på tre miljoner kronor.

Säljer till kommunala bostadsbolaget
Kommunen skall nu sälja fastigheten Östad 12:52 till det nybildade kommunala bostadsbolaget AVAB.
I tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen står: ”Förvaltningen har låtit en auktoriserad värderare värdera området och denna har kommit fram till att marknadsvärdet bör vara 43 300 000 kronor. Kommunens produktionskostnader för bostäderna var dock 52 000 00 kronor. För att kommunen inte ska lida ekonomisk skada säljs objektet för produktionskostnaden om 52 000 000 kronor.”

Kostsam affär
Markens värde                  8 793 750 kronor (350 kr/kvm – pris vid tidigare markförsäljning))
Produktionskostnad          52 000 000 kr (27 748 kr/kvm) *)

Summa:                          60 793 750 kr (32 017 kr/kvm) *)

Aktuellt värde enligt värderingsman: 43 300 000 kr, inklusive mark (23 105 kr/kvm) *)
Skillnad: ca 17 500 000 kronor + eventuell upphandlingsskadeavgift på 3 000 000 kronor.

Lagfartskostnader
Det kommunala bolaget kommer att drabbas av lagfartskostnader på 4,25% av köpeskillingen vilket gör 2 210 000 kronor.

 Utredning behövs
Det kommunala bostadsbolaget har ett aktiekapital på 5 000 000 kronor. Vid ett köp måste klargöras om fastigheten skall bokföras till anskaffningsvärdet eller till verkligt värde. Om det är värdet som fastställts av värderingsman, dvs 43 300 000 kronor, skulle det innebära att hela bostadsbolagets aktiekapitalet är förbrukat och att kommunen måste skjuta till mer kapital.

Även momsfrågan kräver utredning. Här föreligger en risk att kommunen blir återbetalningsskyldig för avdragen moms, dvs 10 400 000 kronor. Momsfrågan komplicerad. Vi förfrågan till Skatteverket kan de inte svara direkt utan ber att få återkomma efter genomgång av momsreglerna.

Märkligt resonemang
”För att kommunen inte ska lida ekonomisk skada säljs objektet förproduktionskostnaden om 52 000 000 kronor.” Bostadsbolaget AVAB ägs till 100% av kommunen. Det innebär att den ekonomiska skadan för kommunen är lika stor även då det kommunala bolaget som drabbas.

Återremiss
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 8 november 2017 återremitterades ärendet till förvaltningen.

Länkar:
Tjänsteskrivelse ang köp från Bo Klok.
Tjänsteskrivelse angående försäljning till kommunala bostadsbolaget.

*)

Boyta Östad 1874 kvm
Värde Pris/kvm
43 300 000 kr 23 105 kr
52 000 000 kr 27 748 kr
60 000 000 kr 32 017 kr
Boyta Fröding 315 kvm
Värde
7 250 000 kr 23 015 kr

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *