lördag , 20 juli 2019

DEBATT

Kompetens i kommuners ledning

Per Dahl, född 1954, före detta politisk chefredaktör vid Barometern och nu kommunrevisor i Kalmar. Per Dahl har publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. Han skriver: Begreppen ”bättre” och ”sämre” förekommer ytterst sällan i det öppna meningsutbytet om förtroendevalda, chefer och ledningsgrupper. Det är som om man allmänt utgick från att alla kommunstyrelseordförande, kommundirektörer eller nämndordförande skulle fullgöra sina uppgifter ...

Läs Mer »

Debattartikel: Aspen camping går i graven?

Tyst, trist och uselt agerat av Lerums kommun: Lerums kommun har 2018-05-21 sagt upp arrendet för marken där campingen ligger per 2019-06-30. Detta har skett 25 år efter att campingplatsen anlades, allt enligt avtal. Så långt inga problem. Vi som driver campingen började redan för fem år sedan att söka dialog med kommunen för att få besked om tiden efter arrendets ...

Läs Mer »

Det jäser i Sveriges kommuner

Nu är det inte bara i företagarvärlden,utan även inom vänstern, som uttrycken närande och tärande används. I Proletären skrev byggnadsarbetare Dennis Andersson om Trelleborg i början av september: Halvera antalet chefer. ”För att få rättvisa måste vi tala om de två grupper av kommunens anställda som finns, de närande och de tärande. De som arbetar och håller upp kommunen gällande omsorg, ...

Läs Mer »

Kommunen är till för oss medborgare !

Det är sex veckor sedan kommunvalet ägde rum och ännu har vi inte hört något om det framtida styret av vår kommun. Vi medborgare avvaktar de förhandlingar som pågår mellan partierna och uteblivna besked får tydas som att partierna positionerar sig i olika frågor för att komma fram till en överenskommelse. Oavsett hur dessa diskussioner avlöper finns en fråga som ...

Läs Mer »

Debatt: Vad vill politiken med järnvägen genom Lerum?

Järnvägsföreningen har i ett öppet brev till de politiska partierna i Lerum efterlyst partiernas uppfattning om finansiering av en kommande utbyggnad av Västra Stambanan genom Lerum samt miljöfrågorna kopplade till trafiken. Finansieringen kan enligt föreningen ske på i princip tre olika sätt. Antingen via statsbudgeten genom ordinarie anslag, eller via det Västsvenska paketet där medel kan frigöras om Västlänken avbryts. ...

Läs Mer »

När ska korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen årgärdas?

Nu har det hänt igen – kollision vid utfarten från Olstorpsvägen. Den andra olyckan på två veckor och den tredje bara i år. Ännu inga svåra personskador, men sannolikt är det bara en tidsfråga innan den första dödsolyckan sker. Korsningen är mycket trafikerad bland annat av personalen  från Flexator. Hastigheten på Gråbovägen är begränsad till 70 km/tim, men farten är ...

Läs Mer »

Skapa ett moratorium för att utreda och förankra styrningen av de lokala sjukhusen.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Den snabba tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för radikala förbättringar för oss som patienter och medför samtidigt möjligheter för effektiviseringar av vården. Att utveckla och tillämpa dessa till gagn för patienterna och personalen har dock många gånger visat sig vara mer utmanande än vad man skulle kunna förvänta sig. Att som nu föreslås ...

Läs Mer »

Den socialdemokratiska majoritetens direktupphandling i Sjövik

 Att ta ansvar är bra, men det innebär inte att ändamålen helgar medlen.  Nu har detta även fastställts av en domstol som kräver två miljoner kronor i böter av oss invånare i kommunen. Detta för att majoriteten “tog ansvaret” att göra en direktupphandling, i strid mot lagen om offentlig upphandling, av trettio lägenheter i Sjövik för nyanlända. Vi kristdemokrater var ...

Läs Mer »

Kommunbetald reklam

 Är det rätt att den Socialdemokratiskt styrda majoriteten med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet utnyttjar sin position vid makten för att låta kommunen betala för sina annonskostnader? Det tycker inte vi Kristdemokrater. I förra numret av Lerums Tidning var tidningen inklädd med en fyrsidig annons från Lerums kommun där de olika företrädarna från de partier som sitter vid makten i intervjuform ...

Läs Mer »

Morötter till de som idag INTE köper Västtrafik månadskort

Västlänkens påverkan på Lerum kommuns invånare (samt alla andra grannkommuner) Vi står nu inför den största förändringen någonsin när det gäller trafik förändringar i Göteborgs regionen, jag tänker då i första hand givetvis på Västlänken som kommer slå oerhört hårt mot alla som har behov av att transportera sig tor till sin arbetsplats inom Göteborgsområdet. Jag tillhör den skara individer ...

Läs Mer »