söndag , 22 september 2019

Nyheter

Systemteknik: Kommunens advokatkostnader har passerat 7 miljoner kronor

Advokatkostnaderna uppgår nu till 7 019 346 kronor. Skattebetalarna i Lerum har nu betalat 7 221 784 kronor för att slippa betala 2,2 miljoner kronor. Utöver advokatkostnader har kommunen betalat en revisionsfirma 202 438 kronor för granskning av Systemteknikaffären. Av Systemtekniks ursprungliga krav på 3 205 165 kronor har kommunen medgivit 1 130 135 kronor (904 268 ex moms). Tvistigt ...

Läs Mer »

Påskfest i Floda 12-13 april

Påsken är något speciellt på Floda Torg. Idag kommer Flodabarn att hjälpa till att pynta påskträdet. Floda BID är som vanligt arrangör. Det blir marknad på torget i morgon mellan 10 och 14. Lokala handlare säljer varor som hör påsken till. Floda Torgs egen påskkyckling kommer att finnas på torget och bjuda barnen på påskgodis. Inne på ICA kan barnen ...

Läs Mer »

Lerum får godkänt

SKL:s Öppna jämförelser av företagsklimatet Öppna jämförelser Företagsklimat är en sammanställning av resultaten från servicemätningen Insikt på nationell nivå och en rankning av kommunerna. De myndighetsområden som mäts för Lerum är bygglov, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Betygsskala NKI (nöjd kundindex) Betygsskala 0–100 >80 Mycket högt 70–80 Högt 62–69 Godkänt 50–61 Lågt <50 Mycket låg NKI har sjunkit från ...

Läs Mer »

Hur vi kan rädda demokratin

Kusebackastiftelsen och Vuxenskolan har sedan 2014 arrangerat ett antal föreläsningar på temat demokrati. Det är nu dags för ekonomijournalisten Björn Elmbrant. I boken  Marknadens tyranni hävdar Björn Elmbrant att vi inte inser hur stark den nyliberala dominansen är trots alarmerande rapporter om växande klassklyftor, skatteparadis och en tynande välfärdssektor. Sedan 1980-talet har marknadsliberalismen stått högst på dagordningen. Ett snart 40-årigt ...

Läs Mer »

Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunens personal

Sveriges kommuner och landsting har i dagarna publicerat sjukfrånvaron i procent av heltid bland kommunal personal under 2018. Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen i Lerums kommun. Sjukfrånvaron är mätt i procent av sammanlagd arbetstid. I tabellerna nedan visas Lerums kommun  i jämförelse med 278 av 290 kommuner i riket. Det är endast tre kommuner som har högre ...

Läs Mer »

Ingen camping till sommaren

Det är högst troligt att Lerums kommun inte kommer att ha någon Camping i sommar. Arrendeavtalet mellan Aspen Camping AB och Lerums kommun löper ut 30 juni 2019. Den 21 maj 2018 sades avtalet upp och nuvarande arrendator samt kommunen undertecknade ett uppsägningsavtal. I nuläget finns inte heller någon ny arrendator eftersom ingen anmält intresse av att ta över campingen. Tjänstekoncession Det ...

Läs Mer »

Aspen Camping och kommunen

I Lerums Tidning den 27 februari uppger sektorschef Annika Sjöberg korrekt: ”Vi har ingen som i nuläget beviljas ekonomiskt bistånd för att bo på campingen.” Hon kan inte svara på om kommunen längre tillbaka har betalat hyra för boende. – ”Men vi vet att vi inte betalar just nu, och har inte gjort på många år.” Korrekt är att under ...

Läs Mer »

Trafiklösningar för Lerums centrum

Ett tjugotal personer kom till Årummet i torsdags för att lyssna till trafikingenjör Bengt Holms tankar kring trafiklösningar för Lerums centrum. Han talade om nödvändigheten av ytterligare en avfart mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Därutöver en bro över Säveån i Stationsvägens förlängning. En livlig diskussion följde där olika synpunkter framfördes. Flertalet var överens om att det krävs åtgärder för att lösa ...

Läs Mer »