måndag , 22 juli 2019

Nyheter

Gulan Avci: ”Regelverket för företagare måste bli enklare”

  Nyföretagarcentrum i Floda fick under torsdagen besök av Gulan Avci, Liberala kvinnors förbundsordförande. Det blev ett samtal om kvinnligt och manligt, om företagande, regelverk och snårigheter.  Nyföretagarcentrum, där privatpersoner kan få gratis rådgivning grundades 1985. I dag finns avdelningar i 215 kommuner och i Floda har det funnits rådgivning under snart fem år. De flesta som arbetar vid de lokala ...

Läs Mer »

Tävling – Räkna ut avgiften för ditt bygglov

Att beräkna vad det kostar att få ett bygglov är minst sagt en utmaning. Här får ni förutsättningarna. Den som inte riktigt förstår hur beräkningen skall gå till kan läsa vidare i kommunens bygglovtaxa (47 sidor). Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA). Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean ...

Läs Mer »

Lucky Lucy kommer till Floda

Lördagen den 1 oktober har du chans att vara med om en annorlunda teaterföreställning i Floda. Annika Ostwald, född och uppvuxen i Floda men numera verksam i Oslo, tar er med på en promenadföreställningen Lucky Lucy. Publiken får hörlurar och tas  med på en ”resa” runt i Floda. – Vi tar ett väldigt billig pris  då jag inte varit och ...

Läs Mer »

RadioFloda blir RadiopE20

På lördag byter närradion i Lerum namn från RadioFloda till RadiopE20.se. Radion leds av Jennie Karlberg som varje vardagsmorgon kan höras i morgonshowen mellan 06 och 10. Jennie har rattat radion från den 1 april i år och är vid det här laget en känd lokal röst. I samband med namnbytet får radion en ny hemsida och en ny app som ...

Läs Mer »

Företagsklimatet i Lerums kommun

Organisationen Svenskt Näringsliv ger varje år företagare i Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i den egna kommunen. Företagarna och politiker har fått gradera kommunen. Betyg sätts på en skala mellan 1 = dåligt och 6 = utmärkt. Positiv andel är betyg 4 (bra) eller högre. Inom parentes anges snittet för riket.Kommunen hamnar på plats 183, vilket är ett tapp med 37 ...

Läs Mer »

Nytt företagshus i Gråbo

I Gråbo byggs just nu ett företagshus vid Lekstorps Industriväg. Byggnaden, som uppförs av Gimgården AB, kommer att ägas av en lokalbostadsrättsförening där husets företagare är medlemmar. Fördelarna är många. Respektive företag kommer att äga sin del men genom föreningen hjälps de åt att sköta och underhålla fastigheten. Här får man det bästa av två världar. Företagaren är fri att ...

Läs Mer »

Personunion i kommunala bolag

Lennart Lauenstein

Lerums kommun aktiverar nu ett vilande bolag. Bolaget kommer fortsättningsvis att vara ett s k  allmännyttigt bostadsaktiebolag. Styrelsen kommer att bestå av kommunstyrelsens arbetsutskott, dvs fem av kommunstyrelsens ledamöter. Chefen för sektor samhällsbyggnad kommer att vara VD.  Samtliga styrelseledamöter sitter också i kommunfullmäktige. Det här skapar framförallt två dilemman. Det första rör kontrollen/tillsynen. Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen till uppgift att ...

Läs Mer »

Jernbruket – en succés story.

Restaurang Jernbruket Vedgrill & Öl i Floda är en succés story. Sedan restaurangen startades för drygt ett år sedan har ägarna Matts Johansson och Hans Bodell haft fullt upp – och det bara fortsätter. Restaurangen är hjärtat som pumpar ut inte bara närodlat kött och årstidsgrönsaker utan är också navet för ett mataktivistprojekt. – Maten är på väg att bli ...

Läs Mer »

Forskare doktorerar på invånardialog i Gråbo

Avhandlingen heter Communicative Interfaces for Planning – Social Learning in Participatory Local Networks in a Swedish Context. I avhandlingen beskriver Lisa Bomble, med exempel från Gråbo i Lerums kommun, hur invånarna betraktar dialogen med kommunen som en pågående process medan olika tjänstemän och förvaltningar ser det som en rad olika ärenden. Du som gillar att läsa på engelska kan läsa ...

Läs Mer »