söndag , 22 september 2019

Nyheter

Bestämda besked i tingsrätten

Tisdagen den 30/1 var det förberedande förhandling vid Tingsrätten i Alingsås i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun. Förhandlingarna inleddes med att domaren Göran Hansson var mycket tydlig med att målet måste föras framåt. ” Sammanfattningsvis så är då avsikten att vi så snart går få fram detta mål till ett avgörande. Det är tingsrättens absoluta prioritet. Missta er inte ...

Läs Mer »

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017: Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange – storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och – de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas. Kommunen obstruerar Kommunen efterkommer ...

Läs Mer »

Samverkan för nytt seniorboende

För drygt ett år sedan besökte en av Sveriges främsta experter på seniorboende Kerstin Kärnekull Floda. Kärnekull är arkitekt och har bland annat varit utvecklingdchef på SABO och är författare till boken bygga för seniorer. Hon höll ett välbesökt föredrag och berättade om goda exempel i Sverige och utomlands. Föredraget gav mersmak och en intressegrupp bildades för att möjliggöra ett ...

Läs Mer »

Märkligheter på Mjörnbotorget

En nästan tjugo centimeter tjock nybyggd betongvägg 9,5 centimeter från en befintlig tegelvägg Dessutom med en lampa mellan väggarna som lyser dygnet runt. Så ser det ut bakom affären Gråbo Blommor vid Mjörnbotorget i Gråbo, något som väckt undran om vad som händer kring torget. Kan man bygga en vägg så nära en annan och vilken funktion har belysningen mellan väggarna? ...

Läs Mer »

Lerums kommun överklagar detaljplan

Lerums kommun överklagar Mark- och miljödomstolens beslut om detaljplan för Equmeniakyrkan i Floda. Som skäl för överklagandet anför kommunen att domstolen gjort en felaktig bedömning av det allmänna intresset att tillgodose det regionala bostadsbehovet. Domstolen, hävdar kommunen, baserar sitt beslut på felaktiga uppgifter angående bland annat avstånd och höjdskillnader mellan den föreslagna byggrätten och angränsande fastigheter. Kommunen hävdar vidare att ...

Läs Mer »

Det blir bara bättre!

SCB:s medborgarundersökning visar att den nya majoriteten gör ett bra jobb. Kommuninvånarna är mer nöjda med allt utom sophämtningen – som nu är åtgärdad. Medborgarundersökningen: Nöjd-Medborgar-Index (NMI) och år 2013 2014 2015 2016 2017 1441 NMI,  HELHETEN 55,0 .. 55,0 .. 60,0 Hur nöjd är du med hur din kommun sköter sina olika verksamheter? 6,0 .. 6,3 .. 6,4 Hur ...

Läs Mer »

Dags för kyrkbygget i Floda

Nu rivs det på Garveriet för att bereda väg för den nya Equmeniakyrkan i Floda. Naturvårdsverkets ja till saneringspengar var en förutsättning för att kyrkbygget skall komma igång. Det är ABF:s gamla lokaler som nu får stryka på foten för att ge plats åt det nya bygget. Invigningen beräknas ske hösten 2019. Länk till programhandling.

Läs Mer »

Äntligen – cykel o moppeverkstad i Floda

Idag – på tjugondagknut – öppnades floda cykel och moppeverkstad. det är Håkan Nilsson som står bakom detta efterlängtade initiativ. Håkan har skruvat med mesta och har lång erfarenhet av olika fordon. han berättar att han alltid var tekniskt intresserad och att han redan när han var tolv år byggde sin första gokart. Invigningen hade lockat många flodabor. I vimlet ...

Läs Mer »

Mörkar kommunen?

Vid en kontroll i kommunens diarium visar det sig att ingenting diarieförts i Systemteknikaffären efter den 14 september 2017 trots ett antal nya handlingar. Genomgående är också att handlingarna i ärendet diarieförs väldigt sent. Utdrag ur kommunens diarium: KS14.959-85 Inlaga avseende rättegångskostnader i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-86 Arbetsredogörelse bilaga till kostnadsräkning i mål nr 3264-16 2017-02-06 KS14.959-87 Slutlig dom ...

Läs Mer »