måndag , 16 september 2019

Näringsliv

Systemteknik: Alla handlingar i Årummet

Kusebacka stiftelsen har under ett antal år, tillsammans med Vuxenskolan, anordnat föreläsningar på temat Demokrati. Stiftelsen ger nu möjlighet till insyn i Systemteknikaffären. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande skrev följande i Lokalpressen för en tid sedan: ”För den som är intresserad så finns samtliga handlingar att läsa hos Alingsås Tingsrätt och hos polismyndigheten, genom att ta del av detta kan ...

Läs Mer »

Företagsklimatet i Lerums kommun – det kan bara bli bättre

 Svenskt näringsliv har återigen undersökt näringslivsklimatet i Sveriges kommuner. Rapporten kom häromdagen. Svenskt Näringsliv: Ett dynamiskt näringsliv, med både små innovativa företag och globalt verksamma storföretag, utgör grunden för vårt välstånd. Därför är det viktigt att ha ett konkurrenskraftigt företagsklimat som vårdar de befintliga företagens förutsättningar och skapar möjligheter för att så många som möjligt ska kunna starta nya företag. ...

Läs Mer »

Lerumspolitikerna fick ingen information om varför åklagaren lade ner förundersökningen mot Systemteknik.

Efter att under ett drygt år ha utrett Lerums kommuns polisanmälan av Systemteknik för bedrägeri så lade chefsåklagare Jonas Almström ner sin förundersökning i december 2015. Han fann att Systemteknik inte gjort sig skyldigt till bedrägeri. Han gjorde då också det ovanliga att han tillsammans med sina medarbetare åkte till kommunen för att förklara varför det inte var fråga om ...

Läs Mer »

Ny vändning i kommunskandalen

”Systemteknikskandalen är förmodligen Lerums kommuns största skandal under de senaste 50 åren. Det är kommunen som skapat oreda och kaos. Det är kommunen som begått ett stort misstag! Advokat – och juristepoken måste få ett slut. Advokatkostnaderna är nu uppe i 6, 2 miljoner kronor som betalas av skattemedel. Till detta kommer Systemtekniks advokatkostnader på cirka 3,5 miljoner kronor. En ...

Läs Mer »

Vem är ansvarig?

Artikeln  som inte publiceras i Lokalpressen i Lerum Du har ett företag som du under 25 år sköter exemplariskt. Du har tio anställda. Du har utfört dina jobb till belåtenhet, skickat dina fakturor och utan problem fått betalt. Din största kund har varit något av det mest tillförlitliga man kan tänka sig. En kund att lita på – en kund ...

Läs Mer »

Systemteknik säger ja till medling

Systemtekniks advokater meddelade i fredags (24/8) till tingsrätten i Alingsås att de är positiva till medling. Medling Vid medling utses en särskild medlare, vid förlikning är det domaren vid tingsrätten som försöker få parterna att komma överens. Medling skiljer sig från ett förlikningsförfarande på så sätt att en medlare har större möjligheter att främja en överenskommelse som inte överensstämmer med ...

Läs Mer »

Avgörande närmar sig i Systemteknikaffären

  Systemteknikaffären är nu inne på sitt fjärde år. Handlingarna i målet har vuxit explosionsartat. Förundersökningen omfattar 6 000 sidor och tvistemålet runt 40 000 sidor. Merparten är de omtvistade fakturorna. Tvistemålet är det mest omfattande sedan kommunen bildades 1863. Det finns nu gott hopp om att tvisten kommer att lösas under tidiga hösten. Kommundirektören vill medling Kommundirektör Håkan Pettersson säger att ...

Läs Mer »

Kommunen backar på kraven – bara 1/3-del kvar

  Till slut har nu Lerums kommun redovisat sin uppfattning om Systemtekniks krav på 3,2 miljoner kronor för utfört arbete. Den ursprungliga stämningen avsåg ett belopp på 3 205 165 kr. Kommunen medger ett belopp på 1 130 335 kronor. Det innebär att det återstår 2 074 830 kr av Systemtekniks krav på kommunen. Motfordran Kommunen anser sig ha en ...

Läs Mer »

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Fram till och med halva mars har den av kommunen anlitade advokatbyrån fakturerat 4 163 521 kronor (varav moms 832 704) kronor). Till det kommer kostnader för revisionsfirman Ernst&Young (202 439 kronor) samt för kommunens egen personal. Detta innan huvudförhandlingarna i Alingsås tingsrätt startat. Eftersom det är ett omfattande material som skall gås igenom i tingsrätten kan advokatkostnaderna förväntas ökas ...

Läs Mer »

Näringslivskväll på Torarica

I kväll, den 19 april kl 18.30 diskuterar moderaterna näringslivsfrågor på Torarica. Inledningsanförande Alexander Abenius (M) Lerum 20 i topp Peter Wållberg (BIM KEMI) Från Botten till Toppen Mikael Berglund (M) Ale Centrumutveckling Christer Harling (Solkatten) Spännande avslutning Jeanette Andersson och Lars-Göran Larsson (M)

Läs Mer »