måndag , 16 september 2019

Kommunalt

Krönika: Misstag som kostar

Lennart Lauenstein

Man kan ha otillräckliga kunskaper eller tänka fel, och ibland kostar misstagen stora belopp.. Så är fallet om man är kommun (Lerum) och hanterar juridiska frågor. Skadestånd och advokatkostnader har fått kosta miljonbelopp samtidigt som de juridiska framgångarna uteblivit. November 2016 – ogarderat avtal med Aspen camping  – 1 444 800 kronor November 2017 – felaktig uppsägning av hyresavtal – 550 000 kronor ...

Läs Mer »

Så bra är Lerums kommun på social hållbarhet

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, vilka tillsammans utgör Agenda 2030. Avsikten är att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Dagens Samhälle har i denna undersökning rangordnat Sveriges kommuner utifrån tre av de globala målen. Målen är ”Minskad fattigdom”, ”Minskad ojämlikhet” och ”Fredliga och inkluderande samhällen”. De tre målen har DS samlat i en kategori ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären: Inga kommentarer

Kommunalrådet Alexander Abenius (m) är nöjd med att Lerums kommun och Systemteknik kom överens om hur Systemteknikaffären skulle få ett slut. Men han vill ogärna tala om vad som hänt i affären. – Jag vill inte kommentera något som varit. Vi har kommit överens om en förlikning inte om vad som är rätt eller fel, säger han. Flera gånger under ...

Läs Mer »

Krönika: Systemteknikaffären – fortsättning följer

Lerums kommun meddelar att kommundirektör Håkan Pettersson lämnar sin tjänst. Anledningen anges vara att kommunen går in i en ny fas med nya utmaningar. Beslutet kom samma dag som tingsrätten i Alingsås fastställt förlikningsavtalet mellan Systemteknik AB och Lerums kommun. Kommunen godkänner samtliga fakturor från Systemteknik och ska  betala 3,2 miljoner kronor för utfört arbete och därtill 1,2 miljoner kronor ...

Läs Mer »

Rättvisande om sjukfrånvaron i kommunen

SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar varje år den totala sjukfrånvaron per kommun. För Lerums del ger det en felaktig bild av sjukfrånvaron i kommun. SKL:s siffror avser den totala sjukfrånvaron. Eftersom långtidssjukfrånvaron av någon anledning är mycket hög i kommunen ger uppgiften om den sammanlagda sjukfrånvaron en vilseledande bild av ur det egentligen förhåller sig. Friskast i regionen ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären: Några kommentarer

Lennart Wassenius kommentar. Läs tidigare intervju. -Jag är glad att man nått en uppgörelse och att förlikningen äntligen är klar, dock fyra år för sent. Det säger Lennart Wassenius (c), mångårig Lerumspolitiker som tillhör den minoritet av politiker som varit och är kritisk till hur Systemteknikaffären skötts av kommunen. Han anser att ärendet borde avslutats senast då åklagaren lade ner ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Lerums kommun och kommundirektören går skilda vägar

Lerums kommun och kommundirektör Håkan Pettersson går skilda vägar. – Vi går in i en ny fas med nya utmaningar som kommun. Därför har vi kommunalråd tillsammans med Håkan kommit överens om att skiljas åt och att avsluta Håkans anställning som kommundirektör i Lerums kommun, säger Alexander Abenius (M), kommunstyrelsens ordförande. Håkan Pettersson har varit kommundirektör i Lerums kommun sedan ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären: Dags att gå vidare

Företaget Systemteknik kan nu gå vidare när tvisten slutligen är löst. Lika enkelt är det inte för kommunens del. Nu måste utredas vad som egentligen hände, och hur det kunde gå så fel. Vem är det som bär ansvaret? Är det hela kommunstyrelsen, är det kommunstyrelsens ordförande, eller är det kommundirektören eller kommunjuristen? En angelägen och svår  fråga för kommunrevisionen ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären: Tvisten löst

Tvisten mellan företaget Systemteknik och Lerums kommun är nu löst. Kommunen går med på Systemtekniks krav och betalar för alla utförda och fakturerade arbeten. Därtill dröjsmålsränta på hela beloppet. Det innebär att kommunen ersätter företaget med 4 400 000 kronor.    

Läs Mer »

Kompetens i kommuners ledning

Per Dahl, född 1954, före detta politisk chefredaktör vid Barometern och nu kommunrevisor i Kalmar. Per Dahl har publicerat en debattartikel i Dagens Samhälle. Han skriver: Begreppen ”bättre” och ”sämre” förekommer ytterst sällan i det öppna meningsutbytet om förtroendevalda, chefer och ledningsgrupper. Det är som om man allmänt utgick från att alla kommunstyrelseordförande, kommundirektörer eller nämndordförande skulle fullgöra sina uppgifter ...

Läs Mer »