tisdag , 20 augusti 2019

Ber föreningen om ursäkt

Hillefors Grynkvarn, Stenkullen.

Hillefors Grynkvarn

Hillefors Grynkvarns museiförening ansökte om pengar för parkering, wc och skyltar, men fick varken pengar eller besked från kommunen.
Förvaltningen tar nu upp frågan igen och ber samtidigt föreningen om ursäkt.
Museiföreningens anhållan om medel för anläggande av parkeringsplats, besökstoalett och skyltar inkom den 4 september och diskuterades därefter inom förvaltningen, både ur kultur-, näringslivs- och samhällsbyggnadsperspektiv.

Tyvärr fanns det inte några pengar för omedelbar åtgärd. Dessutom behövde ärendet prövas gällande användning av allmän platsmark, Länsstyrelsens tillstånd gällande byggnadsminne, strandskydd, markstabilitet samt bygglov.
Bygglovsenheten registrerade då ärendet som information.
När Museiföreningen i februari kontaktade bygglovsavdelningen var informationsärendet avslutat (man söker formellt inte bygglov förrän man har finansieringen klar) och detta tycks ha uppfattats som ett avslag på ansökan.

Men förvaltningen har egentligen inte gjort något mer i ärendet.

-Det är djupt beklagligt att så inte skett och att föreningen inte fått någon som helst återkoppling i frågan, skriver nu Peter Lönn, som är t f sektorschef för samhällsbyggnad, i ett mejl till FlodaNyheter.se.
Eftersom ansökan om medel inte behandlats har den heller inte formellt avslagits.

Förvaltningen ska nu ta upp frågan igen för politisk hantering.
-Vi kommer att kontakta föreningen och ge dem besked hur den fortsatta hanteringen ser ut, och vi kommer att be föreningen om ursäkt för den mycket bristfälliga hanteringen och informationen, meddelar Peter Lönn.

TEXT: GITTAN ÖHMAN

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *