tisdag , 20 augusti 2019

Allmännyttan återuppstår

Nytt allmännyttigt bostadsbolag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige ombildar det kommunala bolaget Aspenäs Villastad AB till ett allmännyttigt bostadsbolag. Finansiering sker genom utökning av kommunens investeringsbudget för år 2016.

Bostäder för nyanlända
Syftet med bolaget är, enligt kommunen, att ordna bostäder till nyanlända personer med uppehållstillstånd. Ambitionen är att bygga både för tillfälligt och permanent boende. På sikt planeras även hyresbostäder för den övriga bostadsmarknaden i kommunen. För att kommunen på sikt skall kunna erbjuda hyresbostäderna på övriga marknaden är det lämpligt att dessa bostäder ägs och förvaltas av ett kommunalt bostadsföretag. Lerums kommun kontrollerar i dagsläget inte något kommunalt bostadsföretag. Lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag reglerar de villkor som gäller för dessa bostadsföretag.

Sektorschef Peter Lönn blir VD
Kommunstyrelsens arbetsutskott blir styrelse för bolaget, Dennis Jeryd blir ordförande i bolaget och sektorschef Peter Lönn utses till VD. På frågan varför VD inte rekryteras externt, svarar Håkan Pettersson, att verksamheten inledningsvis kommer att vara av ringa omfattning och att det därför är bra alternativ att låta en sektorschef tillsvidare vara VD.

Finansiering
Kommunen förbinder sig att gå i borgen för Aspenäs Villastad AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta belopp om 100 000 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Därutöver beviljas Aspenäs Villastad AB en intern checkkredit uppgående till 30 000 000 kr.  Därutöver görs ett ovillkorat ägartillskott till Aspenäs Villastad AB uppgående till 4 900 000 kr.

Allmännyttan återuppstår
Lerums kommun har tidigare haft ett allmännyttigt bostadsbolag – Lerums Förvaltnings AB (LEFAB). LEFAB:s bostäder såldes 2001 till FÖRBO, men det finns inga planer på att köpa tillbaka dessa bostäder, säger kommundirektör Håkan Pettersson. Kommunen kommer att behålla sin ägarandel i FÖRBO som ägs av fyra kommuner (Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.
Eftersom FÖRBO ägs av fyra kommuner går det inte att specifikt kräva att de bygger extra mycket i Lerums kommun. Bolagets ägardirektiv anger hur mycket bolaget får investera årligen.

Kommunstyrelsens handlingar
Lag om allmännyttiga bostadsbolag

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *