måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: mars 2019

 Pressmeddelande från Alliansen: Kommunstyrelsen 2019-03-20

Här är en sammanfattning av några av de ärenden som behandlades på Kommunstyrelsen den 20 mars 2019: Ökad service för invånare som vill bygga Attefallshus Kommunstyrelsen behandlade under onsdagen en motion, skriven av Gunilla Lindell (KD), om att underlätta för invånare som vill bygga Attefallshus i Lerums kommun. Då syftet med motionen redan är en del av Alliansbudgeten för år ...

Läs Mer »

Systemteknik: Tiden löper ut

Enligt beslut i tingsrätten den 27 september 2018 skall medlingen mellan företaget Systemteknik och Lerums kommun vara slutförd den 26 mars 2019. Då skall medlaren redovisa resultatet av medlingen till tingsrätten i Alingsås. Det har idag, den 22 mars, inte kommit in någon begäran om förlängd tid från medlaren. Tyst Det har inte läckt ut något om den pågående medlingen, ...

Läs Mer »

Förtroendebarometern 2019

Förtroendebarometern mäter allmänhetens förtroende för medieföretag, institutioner och företag i landet och presenteras årligen av Medieakademin sedan 1997.  Du hittar både årets och tidigare års presentationer här på webbsidan, under ”Förtroendebarometern”  

Läs Mer »

Fortsatt hög sjukfrånvaro bland kommunens personal

Sveriges kommuner och landsting har i dagarna publicerat sjukfrånvaron i procent av heltid bland kommunal personal under 2018. Den totala sjukfrånvaron är fortsatt hög bland personalen i Lerums kommun. Sjukfrånvaron är mätt i procent av sammanlagd arbetstid. I tabellerna nedan visas Lerums kommun  i jämförelse med 278 av 290 kommuner i riket. Det är endast tre kommuner som har högre ...

Läs Mer »

Ingen camping till sommaren

Det är högst troligt att Lerums kommun inte kommer att ha någon Camping i sommar. Arrendeavtalet mellan Aspen Camping AB och Lerums kommun löper ut 30 juni 2019. Den 21 maj 2018 sades avtalet upp och nuvarande arrendator samt kommunen undertecknade ett uppsägningsavtal. I nuläget finns inte heller någon ny arrendator eftersom ingen anmält intresse av att ta över campingen. Tjänstekoncession Det ...

Läs Mer »

Aspen Camping och kommunen

I Lerums Tidning den 27 februari uppger sektorschef Annika Sjöberg korrekt: ”Vi har ingen som i nuläget beviljas ekonomiskt bistånd för att bo på campingen.” Hon kan inte svara på om kommunen längre tillbaka har betalat hyra för boende. – ”Men vi vet att vi inte betalar just nu, och har inte gjort på många år.” Korrekt är att under ...

Läs Mer »

Trafiklösningar för Lerums centrum

Ett tjugotal personer kom till Årummet i torsdags för att lyssna till trafikingenjör Bengt Holms tankar kring trafiklösningar för Lerums centrum. Han talade om nödvändigheten av ytterligare en avfart mellan Hulanmotet och Kastenhofsmotet. Därutöver en bro över Säveån i Stationsvägens förlängning. En livlig diskussion följde där olika synpunkter framfördes. Flertalet var överens om att det krävs åtgärder för att lösa ...

Läs Mer »

Insändare: Systemteknik-Affären tillika Gråbo-Bad!

– Denna numer, inom Lerum, berömda affär som pågått i snart fem år har kostat Kommuninnevånarna ca. tio miljoner kronor. Detta exkl. förlorad tid för de som handhar ärendet hos Kommun. Kommun har en egen jurist som tydligen inte anser sig själv kapabel. Hon har, med Kommun-Boss Håkan Petterssons goda minne, köpt in två st. “skjutjärns-jurister” under fem år! – ...

Läs Mer »