måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: juni 2018

Dagens ros till miljöenheten

Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd för djurhållning. Någon detaljplan finns inte för området vid idrottsplatsen, men vid kontroll visade det sig att detaljplanen börjar söder om Monvägen. Tack vare en utomordentligt snabb handläggning hos kommunens miljöenhet har kosläppet på måndag  möjliggjorts. Det tog bara 48 timmar från ansökan till beslut.

Läs Mer »

Kosläpp i Gråbo på måndag kl 10.00

Medskapandegruppen har genomfört röjning i kraftledningsgatorna. Bakom arbetet står gruppen som tagit fram förslag om hur Gråbos entréer skall bli mera inbjudande. Under hösten kommer parkeringsplatsen vid idrottsplatsen att ställas i ordning vid idrottsplatsen. För att hålla kraftledningsgatorna öppna kommer kor att beta där. Området har stängslats av Lammet och Bonden som också kommer att ansvara för djuren. På måndag ...

Läs Mer »

Barbara Askin besöker Solkatten i Lerum

Barbara Askin har bjudits in av Solkattens VD Magnus Kroon för att tala om stadsutveckling. Barbara berättade vid mötet på Solkatten om hur BID – Business Improvement District – förändrat Harlem. En modell som inspirerat och möjliggjort den uppmärksammade utvecklingen i Floda. I New York har man 20 års erfarenhet av BIDsamverkan. Här 69 BIDs. Denna samverkan har haft en ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen 2018-06-13

Ställningstagande för åtgärdsvalsstudie för väg 523, Härskogsvägen Under 2017 arbetade Trafikverket med en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för delar av Härskogsvägen i Lerums och Härryda kommun. Åtgärdsvalsstudien fokuserade på mindre åtgärder som kan genomföras som trimningsåtgärder. Kommunstyrelsen beslutade om följande ställningstagande:  Differentierad hastighet  Omkörningsförbud på delar av sträckan  Kurvrätning  Höja klassen för vägunderhåll vintertid  Siktröjning vid Lilla ...

Läs Mer »

Öppet brev till partierna om järnvägen

  ”ÖPPET BREV TILL PARTIERNA I LERUM”  Västra Stambanan Västra Stambanan är Sveriges viktigaste järnväg och landets pulsåder mot omvärlden. Järnvägen är den enda spårbundna länken mellan Göteborg och Stockholm. För pendlingen till Göteborg är järnvägen av avgörande betydelse. Men banan är hårt utnyttjad, sliten och i stort behov av upprustning. Banan har stor betydelse för: Pendeltrafiken Regionaltrafiken Godstrafiken Fjärrtrafiken ...

Läs Mer »

Loranga, Masarin och Dartanjang på besök!

I sommar kan barnen låta sig roas kommunens nya barnteater. Loranga är världens bästa pappa, han bryr sig inte om någonting. Och trots att han är vuxen, älskar han popmusik och vägrar att arbeta – för vem skulle då leka med sonen Masarin? På deras gård finns också tigrar i en lada och Lorangas pappa Dartanjang, som bor i vedboden ...

Läs Mer »

Mordbrand vid Bagges Torg

Larmet kom till räddningstjänsten klockan 18.44. Branden startade i ett solarium som är beläget i bottenplanet på en flerfamiljsfastighet vid Bagges torg, Lerums centrum. Rök spred sig uppåt så en del lägenheter fick utrymmas. Runt 19.30 var branden släckt och elden hann inte sprida sig till några av lägenheterna i byggnaden. Mordbrand Redan tidigt stod det klart att branden var anlagd. Vittnen ...

Läs Mer »

Lerums kommun vann Laddguldet 2018 – Sveriges bästa elbilskommun

Juryns motivering ”Lerum är ett föredöme att inspireras av. Under 2017 har ett stort antal elbilar levererats till den kommunala verksamheten, och laddinfrastrukturen för allmänheten har nyligen byggts ut ordentligt. Visionen är att vara Sveriges ledande miljökommun år 2025.” Sveriges mål är en fossilfri fordonsflotta till år 2030. Den kommun och det företag som bidragit mest till omställningen till laddbara ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 30 maj 2018

Stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda Kommunstyrelsen beslutade bevilja igångsättning av projektet stabilitetsåtgärder i Säveån vid Rurik Holms väg, Floda. Enligt geotekniska undersökningar är stabilitetsförhållandena vid nuvarande bestånd inte tillräckligt goda vid Rurik Holms väg. Förlängning av vägnamnet Naturslingan Kommunstyrelsen beslutade att namnet Naturslingan förlängs. Ett nytt bostadsområde är under byggnation på fastigheten Hallegården i Lerum. I området ...

Läs Mer »