måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: maj 2018

Demokratiföreläsningarna på Youtube

Vårens föreläsningar på temat demokrati finns nu att se på Kusebackakanalen. Anne-Marie Pålsson – Politiskt ledarskap är mycket svårare än att leda ett företag. Hans Swärd – Den kantstötta välfärden, del 1 Hans Swärd – Den kantstötta välfärden, del 2 Bengt Ericson – Den härskande klassen Jan Jörnmark – Göteborgsregionen och Lerum  

Läs Mer »

Ta strid för det lokala!

Med anledning av regionfullmäktiges förslag att slå samman styrelserna för ett antal sjukhus – däribland Alingsås sjukhus –  har de liberala politikerna Elof Dimenäs  från Alingsås och  Ronny Johansson från Floda, skrivit ett antal debattartiklar, bland annat i FlodaNyheter. FlodaNyheter har ställt ett antal frågor till Flodapolitikern Ronny Johansson. FlodaNyheter: Det finns ett förslag att centralisera de lokala styrelserna för ...

Läs Mer »

Skapa ett moratorium för att utreda och förankra styrningen av de lokala sjukhusen.

Hälso- och sjukvården står inför stora förändringar. Den snabba tekniska utvecklingen har skapat förutsättningar för radikala förbättringar för oss som patienter och medför samtidigt möjligheter för effektiviseringar av vården. Att utveckla och tillämpa dessa till gagn för patienterna och personalen har dock många gånger visat sig vara mer utmanande än vad man skulle kunna förvänta sig. Att som nu föreslås ...

Läs Mer »

Var är det bäst att bo?

Tidningen Fokus rankar varje år landets kommuner  i rapporten BästAttBo. Lerums kommun hamnar på plats 63 vilket är åtta placeringar bättre än i förra årets undersökning. Placering sammanvägt Kommun Att vara ung Att vara äldre Att ha familj Att arbeta Övriga variabler 1 Stockholm 10 6 16 1 2 2 Mölndal 2 30 6 7 21 5 Göteborg 8 9 ...

Läs Mer »

Friskast i Göteborgsregionen

FlodaNyheter har tidigare rapporterat att personalen i Lerums kommun tillhör de sjukaste i landet. Uppgiften härrörde från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) som redovisar den totala sjukfrånvaron per kommun. FlodaNyheter kan nu glädjande rapportera att kommunpersonalen i Lerum är friskast i Göteborgsregionen. Det står att läsa i GR:s (Göteborgsregionens kommunalförbund) rapport Nyckeltal Personalhälsa 2017. GR:s rapport visar att korttidsfrånvaron – ...

Läs Mer »

Finloppis i Lerum på lördag

Nu är det dags dags igen för det ideella projektet Lerums Finloppis den 26 maj i Tingshuset. Hållbart mode och slow fashion är fortsatt starka trender, säger Cecilia L Hilton som  Internationell modell och entreprenör inom hälsa och friskvård. Hon ser secondhandhandel som en viktig del av dessa trender ochhoppas att Lerums Finloppis kan vara en bidragande del till ett mer medvetet, men ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Kommunstyrelsen Lerums Kommun 16 maj 2018

Godkännande av överenskommelse om fastighetsreglering Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till överenskommelse o fastighetsreglering avseende del av fastigheten Hallsås 2:49 till Lerums kommuns fastighet Hallsås 17:1. Lerums kommun har tagit fram en detaljplan mellan Stamsjövägen och Alebäcken där Derome Hus AB är exploatör. Detaljplanen vann laga kraft 2018-03-28. För att genomföra detaljplanen behöver kommunen lösa in den mark som enligt detaljplanen är allmän platsmark och som ...

Läs Mer »

Kommunen blir delägare i Garveriet

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att Lerums kommun förvärvar 10 procent av aktierna och blir delägare i Flodagarveriet Fastigheter AB. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att finansiering sker ur kommunens likvida medel. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att innan ägaravtal ingås med Flodagarveriet Fastigheter AB skall aktieägaravtal upprättas och underställas kommunfullmäktige för beslut. – ”Den utveckling som nu sker i Floda när det gäller byggnation, engagemang och ...

Läs Mer »

Politikerna vilseledda – IGEN!

Den nya dataskyddsförordningen Förvaltningen, tjänstepersoner, har informerat politikerna om att den nya dataskyddförordningen inte tillåter att kommunstyrelsens diarium och protokoll publiceras på webben. En information som är helt felaktig. På datainspektionens hemsida informeras om vad som krävs på publicering av protokoll och diarier. Den nya dataskyddsförordningen innebär ingen förändring mot tidigare.  Alltså ingen förändring mot tidigare vad avser webbpublicering. Trots ...

Läs Mer »