måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: april 2018

Gustav avslöjad

I samband med vinterns slygallring utefter Mjörns strand upptäcktes Gustavs hemliga bostad. Hyddan var väl gömd bakom en slyridå. Hyddan är stor och det är högst sannolikt att Gustav under vinterns mörker förlustat sig och att ungar väntas. Bävrarna parar sig i februari. Ungarna föds i början av juni. De får 1-4 ungar som stannar i boet i 2 år. Både ...

Läs Mer »

Gråbo Sportcenter slår upp portarna

 Gråbo Sportcenter är ett nytt gym som öppnar upp i Gråbo. Det finns på Industrivägen. Lokalen är stor och väl anpassad för verksamheten. Inom kort kommer man även att utöka med 146 kvadratmeter för utbyggnad av pool samt mer träningsutrymme. Gråbo Sportcenter driver sedan tidigare simskola och ser det som en bra utveckling med även ett gym. Den 1 maj ...

Läs Mer »

Röjning i Gråbo

Medskapandegruppen tjuvstartar Medskapandegruppen i Gråbo fick i uppdrag av Lerum kommunstyrelsen, att ta fram underlag för att utveckla hur boende och besökare möter Gråbo som samhälle. När besökare och boende anländer till Gråbo ska de se och uppleva att de närmar sig en ort som har ambitionen att vara en hållbar tätort. En särskild arbetsgrupp bildades för att arbeta med ...

Läs Mer »

 Kommunstyrelsen 25 april 2018

Antagande av ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 Kommunstyrelsen beslutade föreslå kommunfullmäktige att anta ändring av byggnadsplan LB33 för del av fastigheten Assmundtorp 9:1 vid Öxsjön. Syftet med ändringen av byggnadsplanen är att ge befintlig bostadsbebyggelse planstöd genom en utökning av byggrätter. Syftet är även att anpassa detaljplanen till nuvarande förhållanden avseende ledningar för vatten och ...

Läs Mer »

Johan Bjerkander till Radio pE20

Pressmeddelande från Radio pE20 Johan Bjerkander är uppvuxen och bor i Lerum och har ett förflutet som programledare på P3 och Mix Megapol. Han är också komiker och imitatör och känd från TV där han bland annat har synts på TV4 och SVT och varit med i flera säsonger av ”Partaj” och ”Så mycket roligare” på Kanal 5.  Fr.o.m. den ...

Läs Mer »

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Fram till och med halva mars har den av kommunen anlitade advokatbyrån fakturerat 4 163 521 kronor (varav moms 832 704) kronor). Till det kommer kostnader för revisionsfirman Ernst&Young (202 439 kronor) samt för kommunens egen personal. Detta innan huvudförhandlingarna i Alingsås tingsrätt startat. Eftersom det är ett omfattande material som skall gås igenom i tingsrätten kan advokatkostnaderna förväntas ökas ...

Läs Mer »

Insändare: En historia med enbart förlorare

Lerums vision är att bli Sveriges ledande miljökommun till år 2025 eller tidigare. Kommunen ska kännetecknas av hållbarhet, kreativitet och inflytande. Dessa rader är klippta från Lerums kommuns hemsida där man som besökare också kan läsa att kommunen jobbar för att Lerum ska vara en bra företagskommun där företagen trivs, växer och vill etablera sig samt att man arbetar med ...

Läs Mer »

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s medborgarundersökning. Sammanlagt deltog 131 kommuner 2017. Sedan undersökningen genomfördes första gången hösten 2005 har 266 av landets kommuner deltagit och 247 av dessa har deltagit mer än en gång. I denna rapport redovisas resultatet för Lerums kommun. Undersökningen genomfördes mellan den 16 augusti och den 27 oktober 2017. ...

Läs Mer »

Musik i Lerum – Dergårdsteatern den 22 april kl 17.00

Nu är det dags för Musik i Lerums nästa fantastiska evenemang med Magnus Lindgren och Ida Sand! Magnus Lindgren är utöver en brilliant saxofonist även en av de bästa jazzflöjtisterna i Europa och detta blir första gången han delar med sig av sin konst i sin renaste form genom att enbart spela flöjt. Ida Sand kommer också med på flygel och Fender Rhodes ...

Läs Mer »

Kommunen protesterar!

Svenska Kraftnät planerar en ny 400-kilovoltsedning på sträckan Skogssäter – Stenkullen. Lerums kommun protesterar kraftfullt mott ytterligare en kraftledningsgata genom kommunen. Gråbo tätort genomkorsas av tre kraftledningsgator. En enig kommunstyrelse kräver att tillkommande ledningar samförläggs i en kraftledningsgata och att ledningarna i första hand skall grävas ner hela sträckan. I andra hand kräver kommunen att ledningarna samförläggs genom Gråbo centrum ...

Läs Mer »