måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: mars 2018

Krönika: Politikerna överkörda igen

Lennart Lauenstein

I torsdags meddelade en av kommunadvokaterna sitt avhopp. I fredags lämnade den återstående advokaten till tingsrätten in begäran om anstånd med yttrande till den 30 juni. Samtidigt meddelades namnet på det nya ombud kommunen kommer att anlita. Inget av detta hade diskuterats i kommunalrådsgruppen. Återigen har kommunadvokat och kommunjurist rundat politikerna. Varför nytt ombud? Den återstående advokaten borde rimligtvis vara ...

Läs Mer »

Kommunadvokat lämnar uppdrag

En av kommunens två advokater lämnar nu uppdraget som ombud för Lerums kommun i målet mot Systemteknik. Som skäl anges sjukskrivning. ”På grund av sjukskrivning frånträder jag uppdraget som ombud för Lerums kommun i målet. Klienten är vidtalad.” Kommunen har företrätts av två advokater. Om så skall ske även fortsättningsvis innebär det att en ny advokat måste läsa in sig ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 21 mars 2018

  Infrastruktur Dergården Kommunstyrelsen beslutade att ge förvaltningen i uppdrag att utföra projektet gällande infrastruktur Dergården. Kommunstyrelsen beslutade vidare att ianspråkta medel ur 2018 års investeringsbudget. I samband med bygget av den nya idrottshallen i Lerum behöver del av infrastrukturen i Dergården samordnas då ny väg och trafiklösningar i direkt anslutning till idrottshallen behöver planeras och utföras. Kommunstyrelsen beslutade att godkänna medfinansieringsavtalet mellan Lerums Kommun och ...

Läs Mer »

Slutlig brottsstatistik 2017

I dag publicerar Brottsförebyggande rådet, Brå, den slutliga statistiken över anmälda brott samt konstaterade fall av dödligt våld för 2017. Anmälda brott Under 2017 anmäldes cirka 1,51 miljoner brott, vilket är 4 710 (± 0 %) fler anmälda brott jämfört med året innan. Den kategori anmälda brott som ökade mest i antal under 2017 var brott mot person, vilket förklaras av att ...

Läs Mer »

Påskträdet på plats

Vi lunchtid på fredagen restes traditionsenligt påskträdet på Floda Torg. Flodas förskolebarn har som vanligt gjort björken till ett gigantiskt påskris Arbetet med att resa påskträdet utfördes under ledning av moderaternas kommunalråd Alexander Abenius och övervakades av Solkattens nye ägare Christer Harling. Kanske får vi i framtiden se liknande aktiviteter på Bagges Torg?

Läs Mer »

Bo- och energimässan i Gråbo

Bo- och energimässan i Gråbo lockade många besökare. Såväl lokala företag som utsocknes presenterade sina produkter och tjänster. Intresset för solceller är stort och Systemtekniks föredrag om solenergi lockade ett sextiotal personer.

Läs Mer »

Missa inte Bo- och energimässa i morgon (lördag) i Gråbo kl 10 – 16

Kör till Gråbo, där finns flera alternativ att parkera. Mässan är i Hjällsnäshallen i Gråbo centrum. Följ skyltar från Gråbo Torg. Kommer du med buss, gå av vid Gråbo Busstation intill torget. Smarta energilösningar Smarta energilösningar, det senaste av solceller, elbilar och miljöfordon, Mark och avloppslösningar. Ekonomi, juridik och ekologisk mat. Smarta batteridrivna maskiner för trädgården. Färgsättning, inredning och tjänster för ...

Läs Mer »

Bävern Gustav lever farligt

Nu har Gustav slagit till igen. Den här gången har han fällt ännu fler björkar. Det är inte känt om han skall använda dem för att förstärka dammen. Men det är bäst att han skyndar sig. Den första maj är det åter tillåtet att riva bäverdämmen och då är det stor riks att huvdenborna slår till. Än värre blir det ...

Läs Mer »

Den kantstötta välfärden – föreläsning den 22 mars kl 18.00

Hans Swärd, professor i socialt arbete vid Lunds universitet och redaktör för den nya antologin ”Den kantstötta välfärden” kommer den 22 mars till Floda (gamla Ljungbergs textil, Skallsjö Prästväg 1) och föreläser. Hans Swärd forskar om fattigdom, sociala problem, hemlöshet, socialt arbete och det sociala arbetets historia. Våren 2012 stod han som arrangör för en nationell konferens om hemlöshet. Boken ...

Läs Mer »