måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: januari 2018

Bestämda besked i tingsrätten

Tisdagen den 30/1 var det förberedande förhandling vid Tingsrätten i Alingsås i målet mellan Systemteknik och Lerums kommun. Förhandlingarna inleddes med att domaren Göran Hansson var mycket tydlig med att målet måste föras framåt. ” Sammanfattningsvis så är då avsikten att vi så snart går få fram detta mål till ett avgörande. Det är tingsrättens absoluta prioritet. Missta er inte ...

Läs Mer »

Våldet minskar och ökar – enligt statistiken

Det här med statistik är inte lätt. Socialstyrelsens statistik över antal patienter som behandlats på grund av övergrepp av annan person visar en stor minskning under perioden 2001 till 2016. Samtidigt visar BRÅ:s statistik att antalet anmälda misshandelsbrott ökat kraftigt, medan antalet lagförda misshandelsbrott minskar. Vad skall man tro på? Antal patienter, X85-Y09 Övergrepp av annan person, Riket, Ålder: 0-85+ ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Växtrum i Lerum 2018

  Den 3 februari sker årets uttagning till Växtrumsteamen. Press är välkomna att fotografera och intervjua årets växtrumsdesigners klockan 9.30-9.45 lördag 3 februari i Tingshuset, Göteborgsvägen 24, i centrala Lerum. Efter klockan 9.45 finns möjlighet att prata med projektledare och huvudsponsorer för Växtrum liksom deltagarna. Växtrumsteamen ska tillsammans med 2018 års designers, Peter Englander och Mona Holmberg, skapa nya Växtrumsplatser. ...

Läs Mer »

Krönika: Kommunen närmar sig stupstocken

Så här skrev tingsrätten till kommunen den 13 december 2017: Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange – storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridandet av käromålet, och – de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska ha kommit in till domstolen senast den 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas. Kommunen obstruerar Kommunen efterkommer ...

Läs Mer »

Samverkan för nytt seniorboende

För drygt ett år sedan besökte en av Sveriges främsta experter på seniorboende Kerstin Kärnekull Floda. Kärnekull är arkitekt och har bland annat varit utvecklingdchef på SABO och är författare till boken bygga för seniorer. Hon höll ett välbesökt föredrag och berättade om goda exempel i Sverige och utomlands. Föredraget gav mersmak och en intressegrupp bildades för att möjliggöra ett ...

Läs Mer »

Pressmeddelande: Lerum Energi expanderar

Lerum Energi har tecknat ett långsiktigt avtal med Partille Energi om att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten i Partille. Detta efter att Partillebo, partillebornas egna bostadsbolag, nu tagit över ägarskapet av energiverksamheten. Tidigare var denna delägd av Göteborg Energi som även drev den dagliga verksamheten i Partille. Det är med entusiasm och glädje som vi nu står inför uppgiften att ta ...

Läs Mer »

Kommunbetald reklam

 Är det rätt att den Socialdemokratiskt styrda majoriteten med Centern, Liberalerna och Miljöpartiet utnyttjar sin position vid makten för att låta kommunen betala för sina annonskostnader? Det tycker inte vi Kristdemokrater. I förra numret av Lerums Tidning var tidningen inklädd med en fyrsidig annons från Lerums kommun där de olika företrädarna från de partier som sitter vid makten i intervjuform ...

Läs Mer »

Anmälda brott i Lerums kommun

Narkotikabrott och tillgreppsbrott ökade under perioden 2013 – 2017 medan våldsbrotten minskade något. År År År År År Förändring fr 2013 2013 2014 2015 2016 2017 Våldsbrott Antal Antal Antal Antal 200 234 203 195 198 /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv /100 000 inv 510 592 508 482 487 -5% 2013 2014 2015 ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsen Lerums Kommun17 januari 2018

  Arrendeavtal för Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till arrendeavtal mellan Lerums kommun och Björboholms Segelsällskap och Bryggföreningen Piren där ändamålet är upplåtelse av mark för parkeringsplats, uppställningsplats för fritidsbåtar, uppförande av en klubbstuga samt anordning för sjösättning. Föreningarna vill göra investeringar på och runt arrendeområdet vilket medför kostnader för föreningarna. De vill då försäkra sig ...

Läs Mer »