måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: december 2017

Skrotet på Huvden ska bort

Länsstyrelsen beslutade den 20 december att skrotet på Huvden skall bott. Ärendet om skrotet som ligger efter banvallen har varit långdraget. Redan 2013  kom klagomål till kommunens mijlenhet. Efter en artikel i FlodaNyheter beslutade kommunen förelägga fastighetsägaren att avlägsna avfallet samt ordna övrigt på ett begränsat område. Fastighetsägaren överklagade beslutet till länsstyrelsen, som i stort går på kommunens linje. Det ...

Läs Mer »

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären. ”Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil. Kommunens version Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Det ...

Läs Mer »

Nääs ridförening får stipendium

Nääs Ridförening är en ideell förening som har lagt ut driften av verksamheten till Nääs Ridcenter. För att få rida i verksamheten krävs det att man är medlem i föreningen. I verksamheten föreningens egna hästar. I veckan fick föreningen ett telefonsamtal från nye kontorschefen i Lerum på Länsförsäkringar Älvsborg; Deli Berisha. Han berättade att Nääs Ridförening fått deras ”Lovande förebilder-stipendium” för ...

Läs Mer »

Hög disponibel inkomst hos hushållen i Lerum

Disponibel inkomst för hushåll. Medelvärde, procent av samtliga hushåll efter region, hushållstyp, ålder och år 2015 Öckerö 128 200,00 kr Lerum 126 400,00 kr Härryda 125 000,00 kr Partille 117 500,00 kr Bollebygd 116 300,00 kr Mölndal 114 600,00 kr Tjörn 113 700,00 kr Kungälv 113 100,00 kr Stenungsund 110 600,00 kr Ale 102 700,00 kr Sotenäs 100 200,00 kr Alingsås 100 200,00 kr Göteborg 99 200,00 kr Skara 97 800,00 kr Orust 96 400,00 ...

Läs Mer »

Lerumsborna friska

Försäkringskassans statistik visar att lerumsborna tillhör de friskare i Västra Götaland.  Snittet i länet är 30,3 frånvarodagar.  Friskast i länet är Härryda med 24,7 frånvarodagar och sjukast är Tidaholm med 39,6 frånvarodagar. Ohälsotalet är Försäkringskassans mått på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en 12-månadersperiod. Antal utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning, rehabiliteringspenning samt sjukersättning/ aktivitetsersättning (före år 2003 förtidspension/ sjukbidrag) ...

Läs Mer »

Sanering på gång

Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala. På garveriets område i Floda finns det idéer ...

Läs Mer »

Lite om Aspenäs Villastad AB

Aspenäs villastad AB bildades 1927 och såldes 1953 till Lerums kommun. AB Aspenäs Villastad (Aspenäsbolaget) bildades 1927 med syfte att exploatera delar av Aspenäs sätens mark för villabebyggelse. Bolaget lockade köpare med ”vackert 1ä2e, utmärkta kommunikationer med Göteborg, låg kommunalskatt, billiga tomter med fördelaktiga betalningsvillkor”. Bolaget lovade också ”vägar och anslutning till el-, vatten och avloppsnät”. De första tomtköparna märkte ...

Läs Mer »

Pressmeddelande:  Kommunstyrelsen 13 december 2017

Köp av fastigheten Floda 3:646 Kommunstyrelsen beslutade godkänna förslag till köpeavtal avseende köp av fastigheten Floda 3:646 till en köpeskilling om 52 110 kronor. Flodamotet – åtgärdsvalsstudie Förvaltningen tog fram en åtgärdsvalsstudie som färdigställdes hösten 2016. Åtgärdsvalsstudies mål var att skapa en god trafiksäkerhet och framkomlighet för trafikanter i Flodamotets korsningar samt förbättra kollektivtrafiken längs E20. Då fastigheten är belägen ...

Läs Mer »

Moderaternas Kommunalråd avgår ur AVAB

Moderaternas Kommunalråd avgår i protest som vice ordförande i Lerums Kommuns Kommunala Bostadsbolag. Moderaternas kommunalråd Alexander Abenius meddelade under onsdagskvällen att han avgår som vice ordförande i Lerums Kommuns bostadsbolag, Aspenäs Villastad AB (AVAB). Avgången är en  protest mot att bolagsstyrelsen avslagit hans yrkande om att riva upp ett tidigare beslut att köpa två fastigheter från kommunen till kraftigt överpris. ...

Läs Mer »