måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: juni 2017

Kommunfakta: Betyg i grundskolan läsåret 2015/2016

Hur blir läsåret 2016/2017? Grundskolan – Slutbetyg årskurs 9 Samtliga elever Samtliga elever Läsåret 2015/16 Visar uppgifter för: Lerum (geografiskt område) Samtliga elever Exklusive okänd bakgrund Antal Andel (%) Andel (%) Genom- elever som uppnått behörig snittligt kunskapskraven i yrkes- meritv. (17) alla ämnen prog. Lerum, samtliga huvudmän 469 80 89,3 229,7 Lerum, kommunal huvudman 443 78,8 88,7 227,3 Lerum, ...

Läs Mer »

Debatt: Den banala godheten

BOKRECENSION: DEN BANALA GODHETEN Helena Edlund För att problem ska kunna lösas, måste de först benämnas. Nu är det gjort. Ann Heberlein har skrivit boken Den banala godheten som släpptes den 15 juni som den första titeln på förlaget Greycat Publishing. Boken är en gigantisk uppgörelse med den banala godhet som Heberlein definierar som ”den oreflekterade vilja att göra gott utan ...

Läs Mer »

Kommunfakta: Anmälda brott

Anmälda brott Brottsförebyggande rådet År År År År År År År 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Antal Antal Antal Antal Antal Antal Antal Lerum kommun Totalt antal brott 3233 2864 2787 3005 3184 3303 3333 Våldsbrott 238 192 232 200 234 203 195 Sexualbrott 38 26 39 32 39 36 34 Hot-, kränknings- och frihetsbrott 316 332 337 ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsens sammanträde den 14 juni

Kommunstyrelsen Lerums Kommun 14 juni 2017 Kommunstyrelsens beslutade att godkänna förvaltningens uppföljning av den kommunövergripande handlingsplanen för jämställdhet för år 2016. Det förvaltningsövergripande arbetet med jämställdhet följs årligen upp av förvaltningen och rapporteras till kommunstyrelsen. Uppföljningen redogör för tio indikatorer som är grundläggande för kommunens förutsättningar för jämställdhetsintegrering. Uppföljningen presenterar också en övergripande bild av riktningen för arbetet inom respektive målområde. Förvaltningen fick i uppdrag att återkomma ...

Läs Mer »

Pressmeddelande från (M)

Moderata tankar från kommunstyrelsen Nya hallen vid Floda Novas planansökan godkänd Idag beslutade en enig kommunstyrelse att godkänna planansökan för Floda Nova. Planansökan, och att den godkänns i kommunstyrelsen, är en förutsättning för byggnation av den nya hallen. Därför är beslutet mycket välkommet! Låt de fria förskolornas väl fungerande verksamhet vara! Moderaterna sa idag nej till förslaget att ytterligare reglera ...

Läs Mer »

Insändare: Kommentar om uppsägning

Läste Lerums svar angående att jag sa upp mig själv? Att jag efter 30 års prickfri tjänst vid en ålder av 60 år skulle säga upp mig själv är trams? Det borde även Monica Forsell förstå. Varför? De försöker dölja sig bakom att dom inte diskuterar enskilda fall? Jag gjorde beställningar på samma sätt som mina arbetskamrater och gjorde jag fel så ...

Läs Mer »

Föreläggande om städning på Huvden

Fastighetsägaren på Huvden som har ett upplag av gamla jordbruksmaskiner mm har nu av miljö- och byggnadsnämnden förelagts att minska nedskräpning samt att forsla bort och omhänderta avfall från sin fastighet. Fastighetsägaren har fått tre månader på sig för att forsla bort avfallet.  Ärendet initierades 2013. Tidigare artikel

Läs Mer »