måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: juni 2016

Åttiofem nya bostäder i Tollered

Pressmeddelande från Lerums kommun 2016-06-21 Nu är markanvisningstävlingen för Tollered avgjord. Efter att detaljplanen är klar kan Tollered komma att få 85 nya bostäder, både hyresrätter, småhus och bostadsrätter. Tidigare i år hölls en markanvisningstävling för bostäder i Tollered. En markanvisningstävling innebär att byggherrar, i samarbete med arkitekt, kan skicka in förslag på hur de vill bebygga ett område. Åtta ...

Läs Mer »

Länsstyrelsen godkänner Herrgårdsbacken

Den 8 juni avslog Länsstyrelsen de överklaganden som lämnas in, och fastställde kommunens detaljplan för Herrgårdsbacken i Floda. Arbetet med att skapa ytterligare bostäder i centrala Floda kan gå vidare så snart Länsstyrelsens beslut har vunnit laga kraft. Detta sker i slutet av juni, förutsatt att ingen ytterligare överklagan görs. På Herrgårdsbacken i centrala Floda planeras 80 nya lägenheter uppdelade i ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsens beslut 20160615

Kommunstyrelsen behandlade ett ärende om mathantering inom hemtjänsten. Förvaltningen fick i uppdrag att utvärdera hur brukarna uppfattar kvaliteten på den kylda maten. Förvaltningen fick också i uppdrag att utreda möjligheten att leverera lagad mat från våra egna tillagningskök samt att utveckla hemtjänstens arbetssätt med inköp och leverans av livsmedel. – Vi vill gärna hitta lösningar som kan ersätta den vakuumpackade ...

Läs Mer »

Ekonomin inte dålig

Nationalekonom Hans Jensevik beskriver kommunens ekonomi i diagram och statistik.

Lerum – ekonomisk dromedar planeras bli kamel! Dromedarer har en puckel och kameler två. Och pucklarna i Lerum gäller investeringar. Historiskt finns en betydande investeringspuckel åren 2011 och 2012. Investeringarna dessa två år når nästan 15 procent av totala intäkter och uthållig nivå beräknas ligga på 7 procent av totala intäkter. Detta visade finansiella analyser som presenterades i Floda 2014 ...

Läs Mer »

Utvärdering av bullerplank

  Lerums kommun – Pressinformation 2016-06-15 I december 2015 presenterades utvärderingen av effekterna av bullerskyddet Noisun mellan järnvägen och Göteborgsvägen. De boende längs Göteborgsvägen har fått en betydligt bättre inomhusmiljö sedan Noisun byggdes. En enkätundersökning visar att cirka 50% av dem som tidigare upplevde störande  bullernivåer inomhus uppger att de inte längre störs av buller. Samtidigt har några hushåll upplevt ...

Läs Mer »

A pro på budget.

  Det här med siffror är inte lätt. Här kommer en jämförelse med några kommuner runt Göteborg vad avser långfristiga skulder, tillgångar och soliditet. Med kommunkoncern menas den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Med kommun menas den kommunala verksamheten exklusive de kommunala bolagen. Urban Sjögren (Lerums kommun): Att mäta tillgångar och skulder per invånare och dra slutsatser är svårt ...

Läs Mer »

Indoktrineringen

Ytterligare en turkietrapport från vår journalist Helene Bergman. En hel generation barn, födda på 2000-talet, är föremål för islamistisk indoktrinering i Turkiet. Det sker via det än så länge illegala skolsystemet Ensarfonden som infiltrerar det sekulära Turkiet. Med indirekt stöd av president Erdogan och hans parti AKP. För några månader sedan var Ensarfonden, inblandad i en pedofilskandal där 45 pojkar hade ...

Läs Mer »

Eldningsförbud

Eldningsförbudet upphörde 20/6 2016 Eldningsförbud gäller från och med idag 5 juni meddelar Räddningstjänsten i Storgöteborg. På grund av en längre periods torka och ogynnsamt väderleksförhållande inom kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum kan en brand i skog och mark bli mycket svår att hantera. Kommunerna Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerum har därför beslutat om att ...

Läs Mer »