söndag , 20 oktober 2019

Månatligt arkiv: mars 2016

Öijared Akademi i samarbete med Handelshögskolan

Torsdagen den 10 mars föreläser Gunter Pauli och Göran Carstedt om om Blue Economy och Innovativ affärsledning i framkant. Föreläsningen ges i Malmstenssalen på Handelshögskolan. Göran Carstedt har en unik internationell ledarbakgrund från bland andra Clinton Climate Panel och Det naturliga steget. Günter Pauli, entreprenör & ekonom, grundare av The Blue Economy och ZERI (Zero Emissions Research & Iniatiatives) och medlem ...

Läs Mer »

Kommunstyrelsens sammanträde 2016-03-02

Pressmeddelande Kommunstyrelsen Lerums Kommun 2 mars 2016 Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på utredningsuppdrag gällande området vid Roteberget i Lerum för att se på möjligheterna för bostadsbyggnation. Kommunstyrelsen gav förvaltningen i uppdrag kontakta Trafikverket och Länsstyrelsen och be dem undersöka möjligheten att utfärda ett generellt förbud för transporter av farligt gods på Härskogsvägen. Kommunstyrelsen beslutade om ...

Läs Mer »

Viktigt med försäkring

Anställda har i allmänhet ett bra försäkringsskydd, men det brukar vara sämre med småföretagare. På onsdagsmorgonen var det försäkringsfrukost på Lilla Ön i Floda under rubriken ”Stilla din försäkringsångest med en frukost”. Det  var Ronny Johansson på Nyföretagarcentrum som bjudit in Alingsås Sparbank att informera om försäkring för företagare. Lennart Torstensson, Alingsås Sparbank, gav en översiktlig information om nödvändigt försäkringsskydd. ...

Läs Mer »

Bostäder för nyanlända

Från och med den 1 mars 2016 är alla kommuner enligt lag skyldiga att ta emot nyanlända personer och erbjuda dem bostad. Syftet med den nya bosättningslagen är att förbättra nyanländas möjligheter att integreras i det svenska samhället. Enligt beslut av Länsstyrelsen ska Lerums kommun ta emot 170 nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd under 2016. Att ordna bostäder för alla ...

Läs Mer »

Lite befolkningsstatistik

Den 31/12 2015 hade Lerums kommun 40 181 invånare. Av dessa var 3 634 utlandsfödda. Fördelning på födelseland alternativt världsdel framgår av tabellen. Lerums kommun  40 181 Utlandsfödda  3 634 Andel av befolkningen        9% Danmark        158 Finland       376 Island         57 Norge       190 EU utom Norden ...

Läs Mer »