måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: februari 2016

JO-anmälan leder sällan till kritik

Från 1 januari 2013 tills idag har 21 JO-anmälningar gjorts mot Lerums kommun. Det ligger helt i nivå med antalet anmälningar i grannkommunerna. I Partille gjordes 18 anmälningar, i Härryda 20 och i Alingsås 21. Det är i första hand socialtjänsten som utsätts för kommuninvånarnas missnöje. I Lerum avsåg 13 anmälningar socialtjänsten, i Partille 10, i Härryda 16 och i ...

Läs Mer »

Krönika: Guldkornet i vården

Vården i Sverige kan vara riktigt jobbig att hantera ibland när man ”hamnar mellan stolarna” och får klösa sig fram som en ilsken katt för att få rätt hjälp. Vi vet – jag & min man – efter att han fick en hjärnblödning 2012. Jag har oändligt antal gånger sedan dess tvingats ta fram ”tigrinnan” inom mig för att ”slåss” för ...

Läs Mer »

Ridskoleföreningen lever vidare

Nääs stall

Ridskoleföreningen hade i går (28 februari) sitt första årsmöte.  Stämman inleddes med att Sven Karlsson och Hans Hellberg redogjorde för vad som hänt efter den tidigare föreningens konkurs. Konkursboet köptes av den nybildade supportföreningen som tog initiativ till att bilda två nya föreningar – Nääs ridskoleförening och Nääs sportryttare. Nääs ridskoleförening driver nu genom en entreprenör ridskolan på Nääs. Föreningen ...

Läs Mer »

Jensevik varnar

Nationalekonom Hans Jensevik anser att det går att höja avgifterna för att spara och undvika lyxfällan

Hans Jensevik, som vid ett flertal tillfällen gästat Garveriet som föreläsare, varnar för galopperande kostnader inom social omsorg. ”År 2007 fanns det 11 kommuner med överkostnader inom social omsorg som i storlek motsvarade mer än en skattesänkning på två procent. Med en lika sträng bidragsregim som i den kostnadseffektivaste kommunen skulle skatten alltså kunna sänkas i dessa kommuner med minst ...

Läs Mer »

Hägern tillbaka

Nu är hägern tillbaka vid Garveriet. Den har varit borta i över en månad. Den grå hägern är en relativt vanlig häckfågel och finns i området från Mälardalen och söderut. Hägrarna är flyttfåglar men i södra Sverige och på västkusten är hägern en stannfågel. Det finns ungefär 5 000 häckande par i Sverige. Hägern lever huvudsakligen av fisk och jagar genom ...

Läs Mer »

Matchen Systemteknik mot kommunen

Systemteknik  yrkar att tingsrätten tar ställning till om kommunens  motkrav mot Systemteknik har någon avtalsrättslig grund. Samtidigt yrkar kommunen att Systemteknik skall överlämna handlingar (editionsyrkande) avseende nära 1700 fakturor för tiden 2010 till 2014. Kommunen har hållit inne ca 3,5 miljoner kronor för redan utfört arbete med motivering att tidigare fakturor, som kommunen redan godkänt och betalat, varit felaktiga. Om tingsrätten skall ...

Läs Mer »

Bilbesiktning i Stenkullen stängd

I går återkallade Swedac ackrediteringen för Clearcar. Anledningen är att de haft för många brister i sin verksamhet. Från och med i dag genomförs inga besiktningar på  Clearcars stationer. Clearcar meddelar följande på sin hemsida: Swedac, vår tillsynsmyndighet har beslutat att återkalla vår ackreditering.Vi får inte utföra besiktningar för närvarande. Vi har idag överklagat beslutet till förvaltningsrätten och begärt en skyndsam omprövning. ...

Läs Mer »

Löneligan i kommunernas topp

Tidningen Dagens Samhälle publicerar idag löneligan för samtliga kommuner för kommunstyrelsens ordförande och för kommundirektör. Lerums kommun placerar sig i topp i jämförelse med grannkommunerna. Lerum KS ordförande 62 400 kr/mån            Kommundirektör 95 000 kr/mån Härryda   KS ordförande 61 152 kr/mån             Kommundirektör 84 000 kr/mån Partille   KS ordförande 70 ...

Läs Mer »

Boende runt Herrgårdsbacken överklagar

En bostadsrättsförening och flera andra berörda överklagar kommunens beslut om detaljplan för Herrgårdsbacken i Floda centrum. De kräver att miljö och trafikproblem löses innan byggstart och att man tar med i beräkningen ökad trafik från andra planerade bostäder i Centrum. Vidare kräver de att hushöjden sänks till tre våningar för anpassning till omgivande bebyggelses och att  hänsyn tas till kulturhistoriska ...

Läs Mer »

Öppen ateljé på Garveriet

Anna Norén öppnar en träffpunkt på Garveriet för de som vill odla sina konstnärliga talanger. Du tar med egna målargrejor så målar ni tillsammans och ger varandra inspiration. Under mars månad blir det fyra träffar. Den 1 mars 10 till 12, den 14 mars 18.30 till 20.30, den 15 mars 10 till 12 och den mars 18.30 till 20.30. Du ...

Läs Mer »