tisdag , 20 augusti 2019

Månatligt arkiv: februari 2015

Rekordöverskott i kommunen

Det preliminära resultatet för Lerums kommun år 2014 visar på ett rekordstort överskott om 103,5 miljoner kronor. -Detta goda resultat innebär att vi klarar av att genomföra alla investeringar under 2015 utan att behöva låna mer pengar, menar kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S).

Läs Mer »

Håller inne 2,4 miljoner

Kommunstyrelsen beslutade på onsdagens möte att inte betala fakturor från den leverantör som misstänks för fakturafusk (Systemteknik i Lerum). Totalt handlar det om krav på 2,4 miljoner. Beslutet motiveras med att det fortfarande saknas underlag från leverantören.

Läs Mer »

Stopp för höghusbygge på Konsumtomten

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva detaljplanen för den så kallade Konsumtomten i Lerum där höghuset Terrassen skulle byggas. Man går alltså emot Länsstyrelsens beslut och godkänner de överklaganden som handlar om eventuell miljöpåverkan på Säveån. -I domen hänvisas bland annat till det som vi, Lerums Naturskyddsförening, och Bertil Sagrelius hävdar i vår överklagan. Nämligen att man inte visat ...

Läs Mer »

Inget ljus i tunneln

Besökte tingsrätten i går för att känna av stämningen i rättegången mellan det österrikiska tunnelföretaget BeMo och  Gryaab. BeMo har stämt Gryaab (det kommunägda bolaget för avlopp) på 232 miljoner kronor för tillkommande kostnader. Rättegången kommer att pågå till början av 2016. I rättegångssalen sitter elva personer. Tre representanter för Gryaab, tre för BeMo och två domare samt sekreterare. Eftersom ...

Läs Mer »

Lauenstein: Noll koll?

LEDARE På kommunstyrelsens sammanträde den 22 oktober 2014 informerade en kommundirektör (av protokollet framgår inte vilken) att kommunen fått en anmälan (anonymt tips) om att en leverantör (Systemteknik) systematiskt felfakturerat. Kommunstyrelsen ställde sig bakom kommundirektörens förslag att förvaltningen skulle anlita en konsult för utredning. Utredningen var uppenbarligen enkel att genomföra eftersom polisanmälan gjordes redan den 24 oktober. Nämnas bör att vi ...

Läs Mer »

Sveriges första fanns i Lerum

Elbussen och Zbeen i all ära, men elbilar är egentligen inget nytt i vår framstegsvänliga kommun. Sveriges första elbil köptes av familjen Seaton i Lerum 1910. Bilen använde Arthur Seaton för att ta sig mellan kontoret på Stora Nygatan i Göteborg och bostaden på Aspenäs Säteri. Fordonet var av modellen Krieger och tillverkad i Frankrike 1904. Två seriekopplade elmotorer drev varsitt ...

Läs Mer »

Trädgårdsmästare sökes

I Floda finns både mark och marknad för lokal mat. Nu sökes intresserade producenter och odlare. Exempelvis en trädgårdsmästare. Träffen om andelsjordbruk som hölls på Garveriet i onsdags lockade trettiotalet deltagare. Lina Wejdmark (Länsstyrelsen) och Martin Berg (Studiefrämjandet) från projektet ”Andelsjordbruk – säkrad avsättning för lokal mat” introducerade kvällen. De berättade om kopplingen till Mistra Urban Futures projekt Grön Produktion och bjöd ...

Läs Mer »

Märkligt i Säveån

Havsnejonöga fotograferat i Ätran. Bild: Fiskevårdsteknik AB

I början av veckan träffades ett antal föreningar från Floda. Platsen var Garveriet i Floda och intiativet var Sven Boreis. Syftet var att diskutera hur vi tillsammans kan stimulera intresset för Säveåns dalgång. Idéerna var många och de kommer säkert att resultera i aktiviteter från Hedefors till Floda. Vittnesbörden om Säveån var många, men kanske märkligast var Christian Pedersens berättelse ...

Läs Mer »

Från hård logistik till mjuk design

Avgångsvederlaget från Volvo blev startskottet för mammalediga Helena Svensson. Nu satsar hon på det egna textilföretaget. Hallen på villans övervåning är inredd till syateljé och hyllorna bågnar av tyger i olika färger och mönster. Minst tre symaskiner står framme på två rullbara sybord, bland provdockor och färdigsydda modeller. Det är trivsamt – och inspirerande. Det var när dottern Saga föddes ...

Läs Mer »