måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: augusti 2014

Flodafrågorna: så här svarar partierna

I sju medborgarintervjuer har Floda Nyheter fångat upp lokala frågor till våra lokala politiker. Här nedan kan du läsa de olika partiernas svar i sin helhet. Frågorna vi ställde var: Har du varit i Floda? Hur ofta besöker du Floda? Företagande/jobb: Hur ska ni öka egensysselsättningen i Floda och därmed minska pendlingen? Hur involveras företagarna i Floda – och övriga ...

Läs Mer »

Video: Lerum som vinnare och förlorare

Få svar på frågorna om Lerums stagnation. Från att ha varit en av lan­dets mest snabb­väx­ande kom­mun till att plöts­ligt somna in. Från att ha haft en god skatte– och inve­ste­rings­styrka för egen maskin ökar låneskulden. Se föredraget på video.

Läs Mer »

Bostäder Lerums största misslyckande

Något sprack med en knall – den här augustikvällen med Jan Jörnmark i Garveriet i Floda. Det måste ha varit ljudet av Lerums krackelerande självbild. Journalist Kenny Genborg skriver här om den häpnadsväckande rapporten som i mångt och mycket förklarar Lerums stagnation.

Läs Mer »

Stort intresse för Lerums utveckling

Jan Jörnmark fyllde Garveriet när han berättade om sin undersökning av Lerums utveckling och stagnation sedan 1969. På den tiden stod Lerums kommun på sin höjdpunkt. Därefter har mycket gått utför. Vad var det som hände och går det att ändra på? Jörnmark gav många förklaringar, men färre lösningar.

Läs Mer »

Därför har Lerums kommun stagnerat

Här kan du läsa Jan Jörn­marks rap­port om Vin­nare och för­lo­rare. Från lokal­sam­hälle till storkommun. I slu­tet av 1960-talet genom­för­des en reform där små­kom­mu­ner slogs sam­man till större enhe­ter. Jan Jörn­mark, docent vid Chal­mers, har kart­lagt följ­def­fek­terna för Göte­borgs krans­kom­mu­ner, med utgångs­punkt från Lerums kommun.

Läs Mer »