måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: maj 2014

Professor: Förtroendekris för Lerums politiker

Tvisten om avloppstunneln kan bli en stor förtroendekris för Lerums politiker. -Det är en extremt dålig upphandling av ansvariga politiker och det finns en avsevärd risk att Lerum och Lerumsborna får stå för kostnaderna. Den som inte skräder orden är professor emeritus Folke Johansson på Statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet.

Läs Mer »

Slutreplik: Tunneltvisten

Göteborgs Tingsrätt kommer ge besked om det finns någon bluff i tunneltvisten. Det konstaterar Floda Nyheter i en slutreplik till det genmäle och den turbulens som följts av tidningens undersökande artikel om tunneltvisten som kan komma att kosta Lerumsborna hundratals miljoner kronor.

Läs Mer »

GENMÄLE: Tunneltvisten

Det är korrekt att det finns en tvist mellan entreprenören BeMo och Gryaab/ Lerums kommun i samband med byggandet av avloppstunneln mellan Lerum och Gryaab. Därutöver innehåller artiklarna en hel del rena sakfel.

Läs Mer »

Tunneltvisten kan kosta Lerum en halv miljard

Tvisten om avloppstunneln riskerar att sluta med en totalnota på en halv miljard till Lerums skattebetalare. Floda Nyheter har granskat en kommunal affär som kommer att sysselsätta domstolen en hel månad. Lerum står för hela risken. Med bakbundna händer i ett avtal har Lerumsborna inget val.

Läs Mer »

Fokus på företag gav positiv respons

Konkurrenskraftiga företag skapar jobb och resurser till välfärden. Frågan är hur och vad som kan göras för att skapa ett gynnsamt företagsklimat. Elisabeth Sandberg, regionchef för Svensk Näringsliv presenterade den senaste rankingen för en intresserad och kreativ publik på torsdagen i  Garveriet . Det samhällsekonomiska kretsloppet bygger på att det ena ger det andra. Ett gott företagsklimat stimulerar tillväxt, företag ...

Läs Mer »