måndag , 16 september 2019

Månatligt arkiv: april 2014

Makten måste tillbaka till lärarna!

-Skolan är i kris. Förändringen måste ske nu, innan det är försent. Lösningen för framtiden är att släppa lärarna fria. Det sade den före detta socionomen, läraren och rektorn Lars Åke Rosenqvist, vid FILK:s årsmöte som hölls i Tingshuset på tisdagskvällen

Läs Mer »

Byggemenskap har inga bulvaner

-Bostadsrättsföreningar har kapats av byggbolagen. De bildar en förening och tillsätter en styrelsen med bulvaner, alltså ställföreträdande dem som ska äga föreningen, säger Staffan Schartner, arkitekt samt ordförande i Svenska föreningen för Byggemenskaper.

Läs Mer »

Video – Erik Amnå om korruption i Göteborg

Erik Amnå, proffessor i statskunskap, föreläser om korruption och oegentligheter i Göteborg. Han berättar om hur han tillsammans med Barbara Czarniawska och Lena Marcusson ledde kommisionen vars uppdrag var att granska mutskandalen i Göteborg. Föredraget hölls på garveriet den 9e april. Se hela föredraget nedan.

Läs Mer »

Bullrar om solfångarplanket

Lerum får ett solfångande bullerplank vid järnvägsstationen. Vad ger det i värme? I bästa fall lika mycket som en långtradare med flis. Det världsunika projektet är ifrågasatt. Kommunstyrelsen ger tummen upp!

Läs Mer »

Göteborgs kraftlöshet påverkar hela regionen

Jan Jörnmark, docent vid Chalmers och Handelshögskolan vid Göteborgs universitet ger i en intervju en historisk bild av vad som hänt Göteborg och dess kranskommuner.  Ett utveckling som gått stick i stäv med det man en gång planerade för.  Göteborg har tappat sin kraft. På 1950-talet var invånarantalet i såväl Lerum som Kungsbacka 10 000.  I dag är skillnaden stor, 40 ...

Läs Mer »

Byggemenskaper bygger i egen regi

En byggemenskap är en grupp av människor som i egen regi och utifrån sina egna ambitioner tillsammans planerar, låter bygga och använder en byggnad.  Begreppet och fenomenet byggemenskap kommer från Tyskland, där det existerat i tio års tid. Staffan Schartner – föreningen för Byggemenskaper i Sverige: Vad är en byggemenskap?   Onsdagen den 19 mars arrangerades som en del av ...

Läs Mer »