torsdag , 30 augusti 2018

Våldet minskar och ökar – enligt statistiken

Det här med statistik är inte lätt. Socialstyrelsens statistik över antal patienter som behandlats på grund av övergrepp av annan person visar en stor minskning under perioden 2001 till 2016. Samtidigt visar BRÅ:s statistik att antalet anmälda misshandelsbrott ökat kraftigt, medan antalet lagförda misshandelsbrott minskar. Vad skall man tro på?

Antal patienter, X85-Y09 Övergrepp av annan person, Riket, Ålder: 0-85+ Förändring sen 2001 Förändring i %
Kön 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2015 2016
Män 1 719 1 736 2 032 2 018 1 949 1 823 1 509 1 445 1 355 1 222 -497 -29
Kvinnor 536 576 568 568 533 523 452 457 440 368 -168 -31
Båda könen 2 255 2 312 2 600 2 586 2 482 2 346 1 961 1 902 1 795 1 590 -665 -29
Socialstyrelsens statistikdatabas 2018-01-25
Anmälda brott Brottsförebyggande rådet Förändring sen 2001 Förändring i %
2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2014 2016
Hela landet
Misshandel inkl.grov 59478 65177 72645 82262 86281 89457 80374 83324 88576 29098 49

Statistiken över lagförda misshandelsbrott visar på en minskning.

BRÅ: Den största brottskategorin bland lagföringsbesluten gällande brott mot person är misshandel (inklusive grov misshandel och grov misshandel, synnerligen grovt brott). År 2016 fattades 5 600 lagföringsbeslut med misshandel som huvudbrott, vilket är en minskning med 700 beslut eller 11 procent jämfört med året innan.

Även jämfört med 2007 har antalet lagföringsbeslut avseende misshandel minskat, med totalt 3 460 beslut, eller 38 procent. Mellan åren 2007 och 2008 ökade antalet sådana lagföringsbeslut, för att sedan plana ut på en mer stabil nivå under ett par år. Sedan 2011 har utvecklingen präglats av en successiv minskning av antalet beslut.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *