onsdag , 29 augusti 2018

Välbesökt konferens på Garveriet

Garveriet i Floda

Garveriet tjuvstartade sin konferensverksamhet med en välbesökt konferens om ett hållbart samhälle med stadsodling och mycket annat.

Konferensens huvudmålgrupp var i första hand regionens kommuner – både tjänstemän och politiker som hanterar näringslivs- och hållbarhetsfrågor liksom personer från upphandlingsenheter. Dessutom tänkbara entreprenörer i stad och på landsbygd.

Garveriets VD Karin Forsberg hälsade välkommen med att berätta om framtidsplanerna för Garveriet. Saneringen av marken kan fortsätta då Naturvårdsverket nu beviljat pengar. Vidare berättade hon att lokalerna beräknas vara färdiga under hösten 2018.

Därefter tog kommunfullmäktiges ordförande, Lennart Wassenius, till orda och berättade om kommunens arbete med att skapa det hållbara samhället.

Kommunfullmäktiges ordförande Lennart Wassenius

Sedan var det dags för de olika programpunkterna:

Landbaserad fiskodling kombinerat med grönsaksodling
– en stark framtidsnäring
Sverige kan bli självförsörjande på livsmedel  – Håkan Sandin från Reform 2030 och SSEC

Vattenbruk i stad och på landsbygd – i sött vatten och i salt . Professor Kristina Sundell Göteborgs Universitet

Framtiden är grön  – Peter Eklund (Refarm 2030 och Näring & Liv)

Regionens utmaningar/möjligheter  Kristina Jonäng, ordförande VGRs miljönämnd

Fisk och grönt – i stad och land Regelverk och utmaningar. Veronica Andrén, vattenbrukssamordnare Jordbruksverket.

Landbaserad fiskodling ger jobb och räddar hav. Niklas Wennberg (Refarm 2030 och Stadsjord) . Blivande fiskodlingsentreprenör på Garveriet.

Göteborgs utveckling från grönt stadsjordbruk till blågrönt

Ser vi en ny generation som designar och bygger staden annorlunda?

Folkbildning för hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion .Miriam Sannum, Studieförbundet Vuxenskolan

Konferensen, som arrangerades av Reform 2030 och finansierades av Jordbruksverket, Lerums kommun och Garveriet, lockade dryga 80 deltagare.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *