fredag , 31 augusti 2018

Vägrar betala

Kommunen vägrar betala för arbeten som är överenskomna till fast pris. Ramavtalet medger endast arbete på löpande räkning och det anser kommunen är skäl nog för att inte betala för arbeten som utförts till fastpris.

Som vanligt gäller det Systemteknik. Det är i ett yttrande till förvaltningsrätten som kommunen intar denna intressanta ståndpunkt. Sannolikt kommer kommunen att argumentera på samma sätt i den pågående processen i Alingsås tingsrätt.

Kommunen ville betala i förväg
Systemteknik utförde år 2011 arbeten på Vattenpalatset i Lerum. Kommunen ville  försäkra sig om priset i förväg – 492 800 kronor fakturerades. Det intressanta är att kommunen ville att beloppet fakturerades i förväg så att det skulle gå på 2010 års budget. Nu kräver kommunen tillbaka hela beloppet med motivering att ramavtalet inte medgav fast pris.

Vill inte kommentera
FlodaNyheter har frågat kommundirektören om detta är rätt och riktigt. Kommundirektören har vidarebefordrat frågan till upphandlingsjuristen som ger följande svar: Oss veterligen har kommunen inte begärt fastpris, möjligen budgetpris, skulle det visa sig att vi har fel i det så visar det sig sannolikt i den process som pågår i tingsrätten. Om fakturering har skett i strid med avtal, och annan överenskommelse inte finns, ser jag inte hur vi kan vara betalningsskyldiga, men som sagt, den här processen för vi i tingsrätten.”

Av polisens förundersökning framgår i förhör, med såväl kommunala tjänsteman som leverantör, att många upphandlingar i strid med ramavtalet gjorts till fastpris och att förskottsbetalningar krävts för ännu icke utförda arbeten.

Skriv ut
Dela artikeln!

  2 kommentarer

  1. Arne Kamperin

   Undran?
   Hade inte tänkt bry mig mer, om Lerums kommun eller människor som jag upplever som oärliga som arbetar där? Jag mår inte bra när jag gör det.
   Men när jag läser att man håller inne pengar till Systemteknik på grund av att vi inte höll på med fasta priser så måste jag reagera.
   Minst de sista tio åren av mitt arbete där, gick ut på att vara ute och inventera installationer och ta fram förbättringar på kommuns fastigheter. Sen tog jag in ett fast pris på de företag som vi hade avtal med.
   Jag lämnade över priserna till mina chefer som satte upp det i ett Excell dokument som hette Projekt fastighet 2011 eller det, år det gällde.
   Det är det här som irriterar mig som kommunjuristen skriver
   ”Oss veterligen har kommunen inte begärt fastpris, möjligen budgetpris, skulle det visa sig att vi har fel i det så visar det sig sannolikt i den process som pågår i tingsrätten. Om fakturering har skett i strid med avtal, och annan överenskommelse inte finns, ser jag inte hur vi kan vara betalningsskyldiga, men som sagt, den här processen för vi i tingsrätten.”

   Mina arbetskamrater och fram för allt jag, har tagit in fasta priser, allt annat är ljug.
   Detta har jag meddelat i förhör hos polisen och jag kan tänka mig att komma till tingsrätten och intyga att Lerums kommun har gjort detta. Jag tar självklart med mig sparade dokument.
   Jag är idag ganska klar över att det är det här, som jag blev av med mitt arbete för, men jag har bara arbetat på uppdrag och mina chefer var nöjda med mitt arbete så länge det passade dem?
   Om kommunjuristen vill ha reda på hur det gått till så hoppas jag att hon bjuder in mig och några av mina arbetskamrater och en och annan företagare till tingsrätten, så kanske hon får reda på hur det gått till. Men låt inte Systemteknik betala för att vi inte arbetade på rätt sätt.
   Men vem va ansvarig? Inte jag i alla fall!
   Arne Kamperin

  2. Christer Harling

   Lerums kommuns agerande i tvisten mot Systemteknik AB framstår som allt märkligare och märkligare.
   Inte bara att kommunjuristens argumentation innehåller ny, egen tolkning av rättsregler och vad som kommunen
   som beställare egentligen beställt av Systemteknik AB utan också kommunens sammantagna agerande för att sänka och förgöra Systemteknik AB.
   Den 24 oktober är det 3 år sedan Lerums kommun stängde av Systemteknik AB från allt arbete för Lerums kommun
   och också polisanmälde företagets ägare för påstått ” Grovt bedrägeri”.
   Den 6000 sidor omfattande polisutredningen visade efter ett års utredande att den anmälan var utan grund.
   Kommunen har också innehållit betalning för utförda arbeten med 3,2 milj kronor.
   Den betalningen har Lerums kommun nu innehållit i tre år men ännu inte preciserat vilka fakturor kommunen anser
   vara felaktiga annat än i svepande, oprecisa formuleringar och oprecisa belopp.

   Dags att tillsätta en oberoende haverikommission. Så här illa och rättslöst skall inte ett företag/företagare behandlas av en kommun.
   Att hänvisa till ” pågående rättsprocess” duger inte när kommunens tjänstemän satt i system att dra ut på processen med alla upptänkliga invändningar och förhalningsknep.

   Floda 21/10 2017

   Christer Harling

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *