onsdag , 27 februari 2019

Trafiken i Lerums centrum – framtidsdialog

På torsdag – den 28/2 kl 18.00 – kommer trafikingenjör Bengt Holm att visa på vilka möjligheter till långsiktig och hållbar lösning av trafikföringen i Lerums centrum. Han gör en historisk tillbakablick över planer från 1974 och framåt. Bakgrunden är det Resecentrum som planeras i anslutning till Lerums station.

Kommunens bygglovenhet arbetar nu för högtryck med en bygglovansökan för Resecentrum. Bygglovsansökan för Resecentrum behandlades av miljö- och byggnadsnämnden i december 2018, men återremitterades till bygglovenheten. Anledningen var att en godtagbar och hållbar trafiklösning för bussar från och till E20 genom Centrala Lerum inte redovisades. Arrangörer är Kusebackastiftelsen och Studieförbundet Vuxenskolan.

Plats: Föreläsninglokalen Årummet – kommunhus två mellan Alis blommor och restaurang LeRum.

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *