måndag , 12 februari 2018

Tinna och Lia sprider Cultural planning

Lia Ghilardi

Cultural planning är en metod för samhällsutveckling, där man utgår från platsens själ och kulturella resurser för att skapa en utveckling ihop med boende och verksamma på platsen.

Metoden har använts i Floda och i november förra året anordnades en workshop i Gråbo på temat Cultural planning. Ansvariga för workshopen var Lia Ghilardi och Tinna Harling. Lia arbetar världen om och har i Sverige bland annat följt processer i Skövde, Grästorp och Växjö. Tinna Harling, processledare/planarkitekt på Tjörn, där metoden tillämpas i både projekt, handlingsplaner och planarbete.

Tinna Harling

Metoden innebär först och främst att värdera vad som är väsentligt och utmärkande för en plats eller en grupp av människor på en plats. Lokala arv, traditioner, kulturinstitutioner, byggd miljö, historia, hantverk är alla exempel på vad som utgör den unika strukturen på en plats. Metoden går ut på att hitta kreativa och innovativa lösningar på lokala utmaningar och bygga på vad som redan finns.

Lia och Tinna vill sprida arbetsmetoden och bjuder nu intresserade till en kurs i Skärhamn den 22 till 23 maj.

Kurs2017maj_utskrift

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *