torsdag , 30 augusti 2018

Tingsrätten skärper tonen

I målet mellan Systemteknik i Lerum AB och Lerums kommun skärper nu tingsrätten tonen.

Beviljas inte anstånd till 30 juni
Lerums kommun har begärt anstånd till den 30 juni 2018 med att komma in med material samt att redovisa sin inställning i målet.  Tingsrätten skriver att kommunen ska: ”Senast den 9 maj 2018 dels komma in med grunderna och angivande av relevanta omständigheter till stöd för motfordringen till preciserat belopp, dels komma in med komplett och motiverad inställning till huvudkäromålet enligt nedan angivna punkter samt angivande utav bestridandegrunder i den mån de föreligger.”

Inget ytterligare anstånd kommer att bevilja
Kommunen skall visa varför Systemtekniks fordran inte skall betalas. Om fordran är tvistig ska kommunen visa till vilken del och till vilket belopp den är tvistig.

Kommunen skall vidare visa om arbetena beställts och om arbetena utförts. Slutligen ska kommunen visa varför man inte är betalningsskyldig.

Allt detta skall redovisas senast den 9 maj 2018 och något ytterligare anstånd kommer inte att beviljas.

Tingsrätten knäpper kommunen på näsan
Tingsrätten påpekar att rätten vid ett flertal tillfällen begärt att kommunen
ska komma in med de uppgifter/grunder/omständigheter som de åberopar. Tingsrätten påpekar vidare att advokaten varit ombud sedan i mitten av år 2015 och att de uppgifter tingsrätten förelägger kommunen att komma in med inte kan vara oväntade eller omöjliga att få fram även om nytt ombud ska tillträda. Tingsrätten noterar också att kommunen haft tillgång till alla fakturor sedan mitten av maj 2017 och att det därför  är skäligt att Kommunen senast den 9 maj 2018 kommer in med angivet underlag enligt beslutet.

Sanningens ögonblick
Äntligen måste kommunen redovisa varför de inte ska betala Systemteknik. Men uppförsbacken är brant. I en nedlagd förundersökning konstateras att Systemteknik inte gjort något olagligt. Kommunen har godkänt Systemtekniks alla arbeten och betalt alla tidigare fakturor – fakturor från tiden före polisanmälan. Övriga företag med ramavtal har fakturerat på samma sätt som Systemteknik.

Kommunens anståndsbegäran

Tingsrättens beslut

Skriv ut
Dela artikeln!

  7 kommentarer

  1. Heder åt tingsrätten och den nu -sannolikt – luttrade rådmannen.

   Det skall särskilt notera att han nu markerar på slutet med ”de medel som anges i rättegångsbalken”. Advokaterna lever alltid under detta, men nu har de fått känna på litet krutrök!

   Föreslagen medlare, Kalle Glimnell är duktig och ett bra val.

   Forts. följer, mystiken tätnar

  2. Christer Harling

   9 maj – ser fram mot den dagen. Det är då vi medborgare och skattebetalare äntligen kommer få se om kommunen haft något fog för alla extraordinära åtgärder mot Systemteknik och dess ägare med offentlig smutskastning, innehålla betalning för Systemtekniks fordringar 3,2 miljoner kr i 3,5 år, omedelbar avstängning från ramavtal, långhalning av rättegång, jävsanmälan m.m.

   Om Lerums kommun inte kan visa sig haft fog för sitt agerande gentemot Systemteknik och långhalningen av tvisten med alla invändningar så måste detta leda till konsekvenser i kommunhuset. Både på den politiska sidan och på tjänstemannasidan.

  3. Rätt Christer!

   Man kan misstänka att anståndsbegäran kan ha varit ett led i att flytta facit till efter valdagen?

  4. Christer Harling

   Det var det dåvarande kommunalrådet Henrik Ripa som gav klartecken till polisanmälan, trots att kommunstyrelsen två dagar tidigare beslutat att låta göra en ingående revisorsutredning av sakförhållandena. 
   Det synes som att det var Front advokater som övertygade Ripa & Co att det var ”bäst” att polisanmäla Systemtekniks ägare för ”grovt bedrägeri” för att på det viset sänka Systemteknik med 10 anställda och därefter enkelt kunna göra upp mellanhavandena med en kommande konkursförvaltare.
   Ett ”smart sätt” att dra tystnadens våta filt över missförhållandena och självsvåldet på kommunens beställarverksamhet. Dessvärre för kommunen höll inte den strategin. Åklagaren konstaterade att Systemteknik inte hade felat utan att det var kommunen som var ute och cyklade.
   Efter den nerlagda förundersökningen hade det nytillträdda kommunalrådet Dennis Jeryd möjlighet att gräva ner stridsyxan, men valde fortsatt strid.
   En kommun gör aldrig fel. Men gör kommunen fel så skall detta inte ut till medborgarna utan hanteras internt. Så går det till i Göteborg – så går det till i Lerum.

   Systemteknikskandalen visar på verkligheten bakom de vackra orden.

  5. Vilka vackra ord? ”Mer elände och mygel än du tror”

  6. Har följt detta ett tag nu utan att ge respons men … har bara en sak att påpeka med en åsikt. Kan man verkligen göra så här och kalla sig för Kommun! Hur ska vi medborgare lita på att Ni använder våra skattebetalares pengar på ett vettigt sätt?

  7. Det finne ett antal f.d. rådmän som den föreslagne Kalle Glimnell, Kenneth Ström m.fl som gillar att odla. Sett borde kommunens advokater känna till och innan man ens gick i svaromål borde kommunen begärt anstånd och bekostat en medlare på kommunens initiativ.

   Jag vet inget om dessas timpeng, men den är nog ganska måttlig, samt att tidsåtgången är begränsad. Nåt 100 timmar à ett par tusen bord det stannat vid. Det handlar ju då inte om att granska fakturor,tan att få fram en principlösning.

   Men kommunen kastar goda pengar efter dåliga i god tradition.

   Valet 2018! Vi får se vad som händer.

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *