söndag , 2 september 2018

Tävling – Räkna ut avgiften för ditt bygglov

Separat miljöhus och förråd på parkeringen.

Separat miljöhus och förråd.

Att beräkna vad det kostar att få ett bygglov är minst sagt en utmaning. Här får ni förutsättningarna. Den som inte riktigt förstår hur beräkningen skall gå till kan läsa vidare i kommunens bygglovtaxa (47 sidor).

Grundprincip för beräkning av avgift: Faktor x mPBB x N
Avgift för bygglov/startbesked beräknas efter bruttoarean (BTA) + öppenarean (OPA).

Mätningsavgift beräknas efter byggnadsarean BYA + OPA. Kartavgift beräknas efter markarean.

Vid beräkning av BTA, OPA och BYA ska mätreglerna enligt Svensk Standard gälla i tillämplig omfattning. Arean bestäms med den noggrannhet som inlämnade ritningar medger.

HF – Handläggningsfaktor
KOM – Faktor för kommunicering
KF – Kartfaktor
mPBB – ”Milliprisbasbelopp” en tusendels prisbasbelopp
N – Justeringsfaktor bygg
N2 – Justeringsfaktor plan (tabell 7b-8)
N3 – Justeringsfaktor kart- och mät (tabell 23)
NKF – Nybyggnadskartefaktor
OF – Objektfaktor
PLF – Planavgiftsfaktor
UF – Utstakningsfaktor

Utöver detta behöver ni uppgift om handläggande tjänstemans lön.

Den som till FlodaNyheter kan presentera en korrekt beräkning belönas med ett exemplar av boken Sluta ro Börja styra (handlar om hur man jobbar smartare inom offentlig förvaltning).

Lennart Lauenstein

Lennart Lauenstein

Chefredaktör

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *