onsdag , 5 september 2018

Taggarkiv: Systemteknik

Systemteknikaffären – kommunens version med kommentarer från FlodaNyheter

En kommunanställd vidarebefordrade den här texten till FlodaNyheters redaktion med kommentar att kommunens anställda fått klargörande information om systemteknikaffären. ”Detta kom till oss anställda om Systemteknik i dag…” Kommunens version är i kursiverad stil och FlodaNyheters kommentarer i fet stil. Kommunens version Få kan ha undgått att det pågår en tvist mellan Lerums kommun och Systemteknik i Lerum AB. Det ...

Läs Mer »

Nu får det vara nog!

I ett sista arrogant yttrande från advokat Pellegrini, som inkom till tingsrätten den 11 december, fortsätter advokaten sitt angrepp på Systemteknik. Det fick uppenbarligen rådmannen att ilskna till och snabbt utfärda ett föreläggande till kommunen. Advokat Pellegrini fick inget gehör i tingsrätten för sitt yrkande att Systemteknik skulle betala ett  vite på 100.000 kronor för varje vecka som Systemteknik underlät att ...

Läs Mer »

Inget skämt!

Det är inget skämt att Systemteknikaffären nu är uppe i 22 000 sidor..De sex första högarna består av inlagorna till tingsrätten och den sjunde är polisens förundersökning. Handlingarna i tingsrätten uppgår till 16 000 sidor. Om du vill ta del av materialet går det bra att kontakta FlodaNyheter.

Läs Mer »

Överprövning avvisas

Förvaltningsrätten avvisar Systemteknik AB:s begäran om överprövning av kommunens beslut att utesluta företaget som leverantör.  Systemteknik hade med anledning av upphandling av ombyggnation av kommunhuset ställt frågan om företaget fortfarande var uteslutet på grund av allvarligt fel i yrkesutövningen. Kommunens svar var att företaget fortfarande ansågs gjort sig skyldigt till allvarligt fel i yrkesutövningen. Förvaltningsrätten finner inte skäl att avvisa ...

Läs Mer »

LAUENSTEIN: Vi vill veta mer!

Lennart Lauenstein

LEDARE  Första akten i dramat Systemteknik är nu avklarad. På FlodaNyheter har vi tidigare förgäves försökt få information från kommunen i ärendet. Men från kommunen har vi hela tiden fått svaret att de, på grund av förundersökningssekretess, inte kunnat lämna ut några uppgifter. Nu finns ingen förundersökningssekretess längre, så nu kan alla korten läggas på bordet. Inget brottsligt För FlodaNyheter ...

Läs Mer »

Bristande kommunala rutiner

FAKTURERINGSHÄRVAN Bristande kommunala rutiner är en av orsakerna till Systemteknikaffären. Efter mer än ett år av polisutredning beslutade chefsåklagare Jonas Almström att lägga ner förundersökningen mot Carl-Anders Hillmarch, Systemtekniks ägare och VD, avseende misstänkt bedrägeri mot Lerums kommun. – Det känns väldigt bra. Även om det var väntat så är det en lättnad. Jag har varit under tryck och varit ...

Läs Mer »

Förundersökningen läggs ner

NYHETER Förundersökningen mot Systemtekniks ägare läggs ner.  Chefsåklagare Jonas Almström beslutade i dag att lägga ner förundersökningen mot Systemtekniks ägare Carl-Anders Hilmarch som var misstänkt för bedrägeri mot Lerums kommun. – Det har inte gått att styrka något brott, säger chefsåklagare Jonas Almström till Floda Nyheter. Misstanken  väcktes förra hösten efter att några underleverantörer till Systemteknik skickat in fakturor till Lerums kommun som ...

Läs Mer »

Systemteknik utesluts

UPPHANDLING Byggföretaget Flodéns vann upphandlingen om tillbyggnaden av Timmeråsens förskola i Lerum. Men Lerums kommun godkänner inte Flodéns underentreprenör av ventilationsarbeten, som är företaget Systemteknik. – Nej, det gör vi inte. Det beror på att det tydligt står i förfrågningsunderlaget att både entreprenör och underentreprenör måste följa LOU. Upphandlande myndigheter får utesluta en entreprenör som har begått allvarligt fel i yrkesutövningen ...

Läs Mer »

LAUENSTEIN: Slut på röran?

Lennart Lauenstein

LEDARE Nu verkar det äntligen vara slut på upphandlingsröran i kommunen. Vill det sig väl börjar den nya majoriteten få ordning i leden. Ernst & Young har i sin senaste rapport granskat upphandlingen av entreprenader och tagit 25 stickprov som resulterat i tre smärre anmärkningar. Ett hedervärt resultat. Noteras bör att den systemteknikfaktura som granskats är felfri. Resultatet av tidigare röra ...

Läs Mer »

Frostigt möte i tingsrätten

FAKTURERINGSHÄRVAN Det var hårda ord när Systemteknik och Lerums kommun för första gången möttes i Alingsås tingsrätt i så kallade förberedande förhandlingar. Vad det handlar om är den stämning som Systemteknik gjort för att man inte fått betalt av kommunen för gjorda arbeten på sammanlagt 3 254 424 kronor. Kommunen har hållit inne pengarna med motiveringen att Sytemteknik saltat fakturor ...

Läs Mer »