fredag , 31 augusti 2018

Systemteknikskandalen

”Matchen”, som Calle Hilmarch, vd för Systemteknik AB, numera kallar fighten mellan honom och Lerums kommun, har nu pågått i drygt tre och ett halvt år. Och den är inte över än. Stupstocksföreläggandet väntar fortfarande bakom hörnet.

”Matchen” kan liknas vid en lokal reality i jämförelse med House of Cards.

”Matchen” har kantats av polisanmälan, dagar av polisförhör, frikännande, smutskastning, ett slags lokalt näringsförbud, ett slags lokalt besöksförbud och jävsanklagelser mot domare och skambud från kommunens sida.

Minst 22 000 sidor handlingar, miljoner i advokatkostnader, miljoner av skattepengar som symboliskt talat runnit ut i Säveån till ingen nytta. Kommunala tjänstemän och politiker som gömmer sig i kommunhuset och talar till medborgarna via advokater. Eller så  ringer de  polisen för att någon i kommunhuset ser att Calle Hilmarch råkar köpa blommor till sin fru i blomsterhandeln vid kommunalhuset på torget i Lerum.

Polisen undrar om Calle måste köpa blommor just i den affären. Han kan inte tänka sig att köpa blommor någon ananstans?

Jo det är sant att verkligheten ibland överträffar dikten.

Det var drygt ett år sedan Calle Hilmarch och jag träffades för en intervju.

Då hade Calle levt under stark psykisk press under två år. Det var i oktober 2014 som fyra företagare i Lerum tipsade Lerums kommun om misstänkt fakturabedrägeri.

Lennart Lauenstein, chefredaktör för Floda Nyheter, som ägnat åtskilliga timmar och spaltmeter åt att skriva om hela denna bisarra affär skriver i sin inledning till den drygt 100-sidiga sammanställningen av vad FlodaNyheter och Lerums Tidning rapporterat att:

”De fyra företagarna hävdade att Systemteknik fakturerat fler timmar än vad som faktiskt utförts. Ett påstående som var korrekt- Systemteknik hade fakturerat fler timmar till lägre timpenning, men slutsumman var densamma.” Kommunens skada = O kr

Kort därefter polisanmälde Lerums kommun Calle Hilmarch för grovt bedrägeri. En polisanmälan som ledde till en förundersökning, där Calle fick åka in till Göteborg och sitta i polisförhör under två dagar.

Men brott kunde inte styrkas och förundersökningen lades ner.

” Jag hamnade i den här situationen utan förvarning. Då hade Systemteknik haft avtal med Lerums kommun i fyra år. 70 procent av jobben låg hos kommunen. Jag kan förstå att det födde ont blod hos konkurrenterna. Men polisanmälan kom som en fullständig överraskning och blev en chock, ” säger Calle.

Lerums kommun trodde inte riktigt på förundersökningen och vägrar fortfarande att  betala ut de 3,2 miljoner kronor som de är skyldiga Systemteknik AB för utfört och godkänt jobb.

Calle som ville ha och fortfarande vill ha sina pengar gick då till kronofogden. Kommunen bestred kravet och då tingades Calle att stämma Lerums kommun inför Alingsås tingsrätt. Så var bollen i rullning.

Lennart Lauenstein skriver:

” Ett genomgående tema i kommunens budskap är dels att Systemteknik vägrat samarbeta, dels att Systemteknik gjort för höga påslag på material. Som bilaga i min sammanställning finns det brev från 28 oktober 2014, där Systemtekniks advokat vill träffa kommunen för samtal kring de fakturor som ifrågasatts – ett brev som aldrig besvarades. Förslaget till förlikningsavtal från kommunen är minst sagt häpnadsväckande. Det finns också som bilaga.”

Lennart Lauenstein skriver vidare att det finns en bilaga ur polisförhör om fast pris:

”Kommunen hävdar att avtalet inte tillåter fast pris och att kommunen därför inte skulle vara betalningsskyldig om fast pris tillämpas. Förhöret visar att fast pris tillämpats i merparten av beställningarna.”

Inte nog med att kommunen polisanmälde Calle Hilmarch. De kommunala tjänstemännen gick ut i ett brev och varnade andra företagare för att anlita Systemteknik AB. Något som de fortsätter att göra.

Utfallet av kommunens agerande har enligt Calle blivit tvärtemot vad kommunen räknade med. Istället för att hans företag,  Systemteknik AB, gick i konkurs, har företaget breddat sitt kundunderlag, skärpt sitt kunnande och aldrig haft så mycket att göra som nu.

Calle börjar nu se hela ”Matchen” som något positivt.

” Ja, att jobba för Lerums kommun var som att leva i ett dåligt äktenskap. Det var inte bra, men att ta ut skilsmässa, att separera var för svårt. Vi visste vad vi hade men inte vad vi skulle få. Men nu tvingades vi till separation och söka oss ut till nya marknader.

” Vi har inte längre några jobb i Lerum. Vi jobbar istället runt om i hela Västra Götaland och för Regionen. Just nu gör vi ventilationsjobb på psykavdelningen på  Mölndals sjukhus,” säger Calle och ler en smula.

”Dessutom,” tillägger han, ”börjar allt fler företag dra öronen åt sig när det gäller att jobba för Lerums kommun. Det är inga företag som vill hamna i samma situation som jag befinner mig i. De företag som ändå gör det tar bra betalt – i riskpengar.”

Ja, Calle erkänner att han missbedömde situationen från början:

” Jag trodde att det skulle gå lätt att få mina 3.2 miljoner. Men jag bedrog mig. Nu är vi inne på fjärde året.

Floda Nyheter har ett räkneverk som tickar på sin sida. När Calle och jag ses står räkneverket på 1 236 dagar. Calle tar fram sin räknedosa:

”Tja det är väl 15 procent av ett helt arbetsliv,” säger Calle och suckar.

Jag frågar honom om han inte tänker ge upp? Han svarar: ”Aldrig.”

” Jag vill fortfarande ha mina 3,2 miljoner kronor för utfört jobb. Men nu säger kommunen att jag i stället är skyldig dom 10 miljoner kronor. Fast de har inte kunnat precisera varför! Politiker och tjänstemän leker med pengar som inte är deras. Det drabbar inte någon av dem personligen, men det gör det med mig!”

Calle kallar nu Lerums kommun för Kommunen av Guds nåde. Kommunen som står över Svea Rikes lag.

”Ja jag tycker att det är ett lämpligt tilltal. Men jag tror inte att kommunen förstod vem de fick till motståndare. Vi i byggbranschen är vana vid kriser. Det är alltid någon diskussion om fakturor och avtal, så vi är vana att stå pall.

Dessutom är vi vana vid att jobba hårt!”

Det är något av en krigare över Calle och den känslan förstärks när han berättar att han har ett ”krigsrum” i de nya lokalerna i Jonsered. I krigsrummet förvarar han alla papper och pärmar som rör Systemteknik AB vs Lerums Kommun

”Ja, jag ville inte att de anställda och företaget skulle smittas av ”matchen”. Ingen får gå in i det rummet av rädsla för smitta. Det är annars lätt att företaget dräneras av  den negativa energin.”

Calle ser om sitt hus medan kommunen medvetet förhalar en rättegång som kan avgöra den här tvisten.

Lennart Lauenstein har i Floda Nyheter räknat upp sju punkter som visar på kommunens förhalningsprocess.

 • Begära att motparten skall leverera handlingar som redan bör finnas hos kommunen (beställningar, fakturor m m)
 • Inte efterfråga handlingar som lämnats till tingsrätten.
 • Tretton gånger begära anstånd med yttranden.
 • Återkommande hävda att motparten inte levererat tillräckligt med underlag.
 • Inte efterkomma tingsrättens föreläggande.
 • Hävda att handlingar som bevisligen levererats saknas (151 fakturor)
 • Påstå att kommunen har motfordringar på 10 miljoner kronor och ändå inte kunna redogöra för grunderna för sin motfordran.

Men hur kommer den här ”Matchen” att sluta? Ingen vinner eller ingen förlorar förutom skattebetalarna i Lerums kommun?

Dagen börjar närma sig för tingsrätten att utfärda ett så kallat stupstocksföreläggande enligt rättegångsbalken.  Det innebär att tingsrätten sätter ut ett datum som sista dag för kommunen att föra sin talan och uppge de bevis som åberopas.

Alingsås Tingsrätt har skickat följande till Lerums Kommun:

”Ni föreläggs att inkomma med yttrande och ange;storleken på den motfordran som åberopats till grund för bestridande av käromålet, och de omständigheter som anförs såvitt avser denna grund. Yttrandet ska kommit in till domstolen senast 19 januari 2018. Ytterligare anstånd kan inte påräknas.”

Ett yttrande från Lerums kommun  har inkommit till domstolen – ett yttrande där kommunen begär anstånd till den 30 juni!!!!

Men Calle Hilmarch och hans företag Systemteknik AB har likt Fågel Fenix redan rest sig upp ur askan och brer ut sina vingar och flyger mot nya mål.

Helene Bergman, journalist

Helene Bergman, journalist

 

När jag skrivit färdigt artikeln mejlade Calle Hilmarch ytterligare en kommentar: Systemteknikhärvan blev möjlig på grund av att ekonomer och administratörer har gått in och granskat ENTREPRENADAVTAL – något som ligger utanför deras kompetensområde.

Tidigare artikel: Konsten att överleva

 

 

 

 

 

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *