lördag , 29 september 2018

Systemteknik – kommunalråd tar bladet från mun

Rutger Fridholm (MP)

”Konflikten mellan Systemteknik AB och Lerums kommun måste få ett slut! Det har hållit på i fyra år och riskerar hålla på länge till om det skall bli en tingsrättsprocess.” säger Rutger Fridholm, miljöpartistiskt kommunalråd.

Rutger Fridholm hävdar bestämt att kommunstyrelsen inte har blivit tillräckligt informerad av de ansvariga tjänstemännen – kommundirektör Håkan Pettersson och kommunjuristen Maria Egerlund- Fletcher.

” Vi fick en redogörelse i kommunstyrelsen när polisanmälan var gjord 2014. Men när åklagaren kom till kommunen 2015 -efter det att Calle Hilmarch, vd på Systemteknik, blivit rentvådd – och kritiserade kommunen, då fick vi ansvariga politiker ingen redogörelse för detta, ” berättar Rutger Fridholm.

” När utbetalningen av de 3,2 miljoner kronor som Systemteknik senast fakturerat 2014, stoppades, fick vi höra att orsaken var att kommunen upptäckt en massa fel på gamla fakturor. Det var därför pengarna hållits inne.”

Han säger att frågan inte har varit uppe i kommunstyrelsen förrän i juni 2017, men då var det bara en information, inget beslutsärende.  Många ledamöter uttalade en önskan att få slut på affären t ex genom medling.

Efter detta kom i augusti 2017 ett förlikningsförslag från kommunens advokater.

” Men det förslaget upprörde såväl mig som andra politiker. Det förslaget gick inte att ta på allvar och Calle Hilmarch tackade bestämt nej till en sådan förlikning. Jag förstår honom!”

” Systemteknikaffären borde ha kommit upp som ett ärende i kommunstyrelsen, då skulle vi ha kunnat ta ställning till om kommunen skulle fortsätta eller stoppa processen, men så har inte varit fallet.”

”De fakturor som nu advokaterna gått igenom och anser felaktiga har en gång godkänts och attesterats av kommunens personal. Vad hade gått fel där? Först var det fel uppgående till några miljoner, sedan var det 10 miljoner och nu när alla fakturor gåtts igenom av advokaterna så hävdar man fel på 28 miljoner av fakturerade 50 miljoner.  Detta är inte rimligt!

” Förvaltningsledningen menade att vi måste gå till botten med det här. Vi måste nagelfara varje faktura. Detta arbete har varit omfattande och har kostat dryga 6 miljoner.  Någon sa att Systemteknik AB inte ska ha några fördelar bara för att företaget finns och verkar i Lerum.  Detta är ju självklart – alla skall behandlas lika”

”Vid några tillfällen har kommunalrådsberedningen informerats av kommunjuristen och någon gång har de inhyrda advokaterna deltagit, men kommunalrådsberedningen är ju bara ett beredande organ” säger Rutger Fridholm.

Han menar också att han borde ha slagit näven i bordet tidigare och krävt ett slut på hela processen.

”Vi politiker har också ett ansvar. Men det har inte känts så tydligt eftersom processen har handlagts av tjänstemännen.  Varken politiker eller tjänstemän har haft något direkt möte med Calle Hilmarch på Systemteknik för att finna en lösning.

Politiskt har vi nu verkat för att kommunen skall vara för medling och nu lär Systemteknik också vara för det.”

Rutger Fridholm hoppas nu på att en medling snarast kommer till stånd:

”Ja det vore fantastiskt att kunna sätta sig ner och förhandla med Calle Hilmarch på Systemteknik, så att vi får ett slut på detta!”

Helene Bergman
[email protected]

Skriv ut
Dela artikeln!

  2 kommentarer

  1. Christer Harling

   Iallafall ett kommunalråd som är rakryggad och vågar säga som det är.
   Var är de fyra övriga kommunalråden ?
   Företagare och medborgare i kommunen vill veta var ni står i denna märkliga tvist som tillåtits gå långt
   utanför sans och balans.

   Christer Harling

  2. Björn H. Håkanson

   Som Lerum-medborgare så vill jag att alla kommunpolitiker talar om för oss medborgare vad de står i denna skandal-affär.
   Vilka företag vågar göra affärer med ett Lerum som drar en sådanhär affär mot ”rättshaveriets” oändlighet.

   Björn H. Håkanson

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *