onsdag , 29 augusti 2018

Systemteknik – kommunens advokatkostnader skenar

Fram till och med halva mars har den av kommunen anlitade advokatbyrån fakturerat 4 163 521 kronor (varav moms 832 704) kronor). Till det kommer kostnader för revisionsfirman Ernst&Young (202 439 kronor) samt för kommunens egen personal.

Detta innan huvudförhandlingarna i Alingsås tingsrätt startat. Eftersom det är ett omfattande material som skall gås igenom i tingsrätten kan advokatkostnaderna förväntas ökas med kanske det dubbla.

I kommunens ramavtal för juridiska tjänster står följande:
Har Uppdraget utförts enligt löpande räkning ska beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift). I advokatfirmans fakturor anges vare sig tidsåtgång eller timarvode. Fakturorna anger bara antalet dagar. Däremot är underleverantörerna fakturor (Rosengrens advokatbyrå) föredömligt upprättade.  Trots att sättet att fakturera bryter mot ramavtalet har kommunen godkänt fakturorna.

Många handlingar och mycket pengar.

 

Skriv ut
Dela artikeln!

  2 kommentarer

  1. Christer Harling

   Kommunen har lagt mer än det omtvistade beloppet 3,2 milj i advokatkostnader och ännu inte preciserat kommunens egna påstådda motfordringar.
   Den här processen och hanteringen av företag och företagare är ett sorgligt exempel på vad som händer
   när våra folkvalda politiker av okunskap eller dumhet låter tjänstemännen leka Vilda Västern med
   inhyrda skjutjärnsadvokater som hejdukar på skattebetalarnas obegränsade bekostnad.

   Tillsätt en haverikomission. Så här får inte en tvist skötas.
   Moment 22 och långbänk i oskön förening.
   Avloppstunnelrättegången i ny tappning.

   Floda den 24/4 -18
   Christer Harling

  2. Det skulle – rent akademiskt – vara intressant om kommunen vann så rätten måste ta ställning till om Systemteknik skall betala dessa kostnader fullt ut. Tror inte det. Endast nödvändiga kostnader skall ersättas. Med 2 advokater, en notarie och kommunjuristen på rad i salen, torde mycket onödiga kostnader uppstått.

   Kul är att i annat mål om ungefär samma summa; straffavgiften för BoKlok, företräddes kommunen av;….

   INGEN ADVOKAT

   utan av kommunjuristen!

   Varför kan hon inte lika gärna ta detta mål utan hjälp???

  Svara.

  Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

  *