onsdag , 29 augusti 2018

Solkatten i Lerum får ny ägare

Solkatten

Nu säljer Skandia Fastigheter köpcentrumet Solkatten i Lerum till det nybildade bolaget Stora Lundby Fastighetsutveckling AB. Tillträde sker den 1 mars.

Stora Lundby Fastighetsutveckling AB är ett nybildat fastighetsutvecklingsbolag med ambition att bidra med kompetens och kapital för utveckling av fastigheter i Lerums kommun. VD för bolaget är Magnus Kroon och delägare är också Christer Harling.

Så här skev GT 2013 om Christer Harling:
I Christer Harlings kvarter är det en speciell och lite lagom mysig atmosfär, inte alls likadant som i alla andra svenska städer med likadana butikskedjor och varuhus. Han har liksom byggt upp en egen liten stadsdel runt Magasinsgatan och Vallgatan, där han har lyckats ordna det mycket trevligt: gammaldags stenläggning på gatorna, i bottenvåningarna de butiker och kaféer han gillar, och hyreslägenheter på övervåningarna.

Sömnigt förstadstorg
Såhär skrev Mark Isitt i höstas i GP om Lerums centrum:
Det är egentligen riktigt vackert. Få förstadstorg från den här perioden är faktiskt finare – Vällingby och Hökarängen inkluderade. Men få är också lika förfulade… markbeläggningens labyrintiska granitstensmönster har ersatts av håglös betongstensmatta och det tidigare skärmtaket som inramade platsen har gjorts om till arkad för ruvande duvor.

Redan 2009 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till detaljplan där det aktuella området ingick. Detaljplanearbetet pågår fortfarande och det är oklart när planen blir färdig.

Varför köper du Solkatten Christer Harling?
En välbelägen central fastighet med utvecklingspotential. Magnus Kroons erfarenheter och kunskap om detaljhandeln tillsammans med mina erfarenheter av revitalisering
av hus och trötta gator och torg kan ge goda synergieffekter.

Vilka planer och tankar har ni för Solkatten?
Lerums centrum lider av stagnation efter många år av försyndelser. Det har varit bristande förståelse för hur viktigt ett levande och attraktivt centrum är för orten och kommunen.
Med en genomtänkt handlingsplan och gemensam målsättning, i god samverkan med
företagare och övriga fastighetsägare, bör det vara möjligt att bryta den negativa
spiral som satt sin prägel på centrala Lerum de senaste 10-15 åren.
Viktigt i sammanhanget är också att få kommunen att sluta frimärksplanera lite här och där, för att istället ta ett helikopterperspektiv över centrala Lerum. I samverkan med
samtliga intressenter genom workshoppar och cultural planning** är det angeläget arbeta fram en genomtänkt, långsiktig utvecklingsplan istället för tidigare ad-hoc-planering vars resultat vi nu ser.
Genom att med gemensamma krafter lyfta närområdet och med egna krafter lyfta Solkattenfastigheten tror vi att centrala Lerum kan återvinna sin tidigare attraktivitet. Många bäckar små gör en hel å.

Blir det en BID-organisation* i Lerum?
I Floda har Floda-BID betytt mycket för att lyfta centrum från tidigare stagnation och förfall.
Som jag ser saken skulle en BID-organisation för Lerum kunna bli den utvecklings- och samverkansmotor som Lerum så väl behöver.

Är du inte för gammal för ett sånt här projekt? Du fyller ju 74 år i år.
Om jag är för gammal? Det jag kan och det jag lärt mig efter att i 45 år arbetat med 
fastighetsförvaltning och områdesutveckling är kunskaper som jag tror kan komma till
nytta även i Lerum. Eventuellt handikapp i ålder kompenseras med att Magnus Kroon,
VD för Stora Lundby Fastighetsutveckling AB, är en ung man, inte ens 50 år fyllda.
Plus att vi har ” järngänget” på kontoret bakom oss, Judy Larsen och Margaret Högman. Vi fyra tillsammans är ett starkt team.

Kommer du själv att jobba med förvaltningen?
Ansiktet utåt kommer vara Magnus Kroon. Ju mindre jag behöver jobba med själva förvaltningen desto mer tid får jag för att arbeta med de långsiktiga utvecklings- och samverkansfrågorna.
Den stora nöten kommer kanske vara att få gehör hos kommunen för vikten av
helhetssyn och kompetent samhällsbyggnadsplanering. Det har varit stor personalomsättning på sektor Samhällsbyggnad, vilket medfört betydande kompetens-
och erfarenhetsbrister på sektorn som helhet, vilket i slutändan drabbar kvaliteten på
samhällsutvecklingsarbetet.
Ett bra exempel på sådan samhällsplanering är den bortkastade stora nationella arkitekttävlingen över centrala Floda 2012/2013, som förvanskades till oigenkännlighet.
De 59 tävlande arkitektkontoren, som tillsammans lade ner 1000-tals kvalificerade
arbetstimmar, har all anledning att fråga sig ”Vad hände?” Ett debacle som inte får upprepas. 

Magnus Kroon och Christer Harling.Magnus Kroon – Du blir VD för Stora Lundby Fastighetsutveckling AB. Har du jobbat ihop med Christer Harling tidigare?
Nej, men däremot har jag haft en tät dialog med Christer sedan flera år och imponerats av hans förmåga att tillsammans med andra lyfta områden och stadsdelar som så att de attraherar människor. Det ska bli en förmån att på nära håll nu få ta del av all hans erfarenhet.

Vad har du för bakgrund?
Min bakgrund är från handeln. Jag växte mer eller mindre upp i min farfars livsmedelsbutik och fick en fin uppfostran i att förstå vikten av värdskap, men också i att vara lyhörd i kundmötet. Jag har också drivit en egen livsmedelsbutik men även arbetat för handeln inom organisationen Svensk Handel. De sista åren som utvecklingschef. Sedan två år är jag egen företagare och arbetar med affärsutveckling.

Vilka är dina planer för Solkatten?
Att sätta Solkatten i ett större sammanhang och arbeta med centrala Lerum som en sammanhållen helhet. Solkatten är en spännande fastighet med ett fint innehåll, men tillsammans med övriga delar i centrum, har fastigheten en ännu större potential. 

Lerums centrum har under många år varit ett sorgebarn. Vad gör att du tror att du kan få fart på Lerums köpcentrum?
Först och främst för att jag tror på Lerum, ser potentialen och har passionen. Jag har levt och verkat med stadsutvecklingsfrågor sedan 90-talet och tror mig fått en del erfarenheter av hur man bör arbeta. Nu ska det bli en utmaning att få medverka i att göra det på riktigt.

 * BID  – Business Improvement District är en internationellt etablerad metod för samverkan mellan privat och offentlig sektor.

** Cultural planning knyter kulturfrågor till en konkret plats och är en  demokratisk möjlighet att lyssna till och involvera platsens invånare, kulturutövare, politiker och det civila samhället. Makten förskjuts till det lokala planet.

 

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *