onsdag , 5 september 2018

Skattefinansierad advokatyr

I ett tiosidigt dokument till tingsrätten beskriver kommunens advokat Pellegrini hur företaget Systemteknik fördröjer processen genom att vägra att lämna ut handlingar som inte finns. Kommunen kräver t ex att rabattbrev skall redovisas – men några såna existerar inte. Det framgår inte vad det tiosidiga dokumentet har kostat kommunen och vi lär aldrig få veta. Advokatens fakturor redovisar inte timpris och antal timmar.

Olika fakturor
I advokatens fakturor krävs ingen precisering på timnivå. Inte ens timpenning och antalet arbetade timmar finns angivna i fakturan. Enligt ramavtalet ska ”beräkningsgrunden anges i fakturan (exempelvis antal arbetstimmar och timersättning per angiven jurist och/eller arbetsuppgift).” Något sådant står inte att finna i advokat Pellegrinis fakturor.

Annat är det med Systemtekniks fakturor där minsta detalj finns med – fraktkostnad, antal timmar och material –”Av Systemtekniks faktura nr 2012774, bilaga 2012774:A, och tillhörande arbetsrapport/fakturaunderlag, bilaga 2012774:B, framgår att Systemteknik har fakturerat kommunen för 26,00 timmars arbete á 299,00 kronor, fjädermotor, dosor med dragavlastare och frakt.”

Nyspråk igen
Advokat Pellegrini hävdar envist att Systemteknik på olika sätt försöker försvåra kommunens granskning genom att inte leverera handlingar och om de inte levererar så är de sorterade på fel sätt. Dessutom hävdar advokaten fortfarande att kommunen försökt få till en förlikning. Det faller på sin egen orimlighet att Systemteknik vill förhala. Systemteknik vill helt enkelt ha betalt för utfört arbete så fort som möjligt. Det är kommunen som begärt att få ut ett omfattande material från Systemteknik, det är kommunen som tio gånger begärt anstånd med att inkomma med handlingar. Det är Systemteknik som har haft allt att vinna på en snabb process medan kommunen har allt att vinna på att processen drar ut på tiden.

Det är en hisnande tanke att kommunen under fem års tid betalat 1 650 fakturor utan att ha något underlag.

Det fantastiska förlikningsförslaget bifogas för läsarens egen bedömning likaså advokatens senaste alster.

Förberedande förhandling
Den 30 januari 2018 är det dags för nästa förberedande förhandling vid Alingsås tingsrätt. Det bör vara en rätt så lätt match för domaren.
Första frågan – har Systemteknik gjort sig skyldig till avtalsbrott.
Om nej – kommunen får betala.
Om ja blir det några nya frågor.
Innebär kommunens godkännande och betalning att avvikelserna från avtalet accepterats?
Om ja – kommunens får betala.
Om nej – då börjar det mödosamma arbetet att förhandla om varje faktura.

Länkar:

Advokatens fakturor
Det fantastiska förlikningsförslaget
Advokatens senaste alster.

Lennart Lauenstein
Chefredaktör

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *