lördag , 1 september 2018

Sjukfrånvaron fortsatt hög

 Sjukfrånvaron är fortsatt hög i kommunen. I kommunens delårsrapport som redovisas på kommande kommunstyrelse konstaterar förvaltningen ”att det behövs ett arbete på både individ- och organisatorisk nivå för att sänka sjukfrånvaron. Vidare krävs ett arbetssätt som är såväl rehabiliterande, förebyggande som hälsofrämjande. Stort fokus har hittills legat på att skapa strukturer i det rehabiliterande arbetet på individnivå. Nästa steg är att utveckla strategier på organisatorisk nivå med ett hälsofrämjande fokus i arbetet med minskad sjukfrånvaro. Förvaltningen har satt upp tre huvudsakliga strategier för att sänka sjukfrånvaron:
– Skapa god arbetsmiljö på arbetsplatserna.
– Stötta äldreomsorgen i rehabilitering och organisatorisk hälsa.
– Hitta lösningar för att minska andelen långtidssjukskrivningar.
Mer finns att läsa i rapporten Nyckeltal Personalhälsa 2017 från GR (Göteborgsregionens kommunalförbund).
Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *