onsdag , 29 augusti 2018

Sexuella trakasserier, narkotika och mordhot

Sexuella trakasserier, flöde av narkotika och mordhot, mycket sjukskrivningar och stor personalomsättning på Sävegårdens HVB-hem för ensamkommande är några av de uppgifter som föranledde IVO, Inspektionen för Vård och Omsorg, att göra en oanmäld inspektion på Sävegården den 28 september.
Gamla Sävegården

Gamla Sävegården kan ta emot 36 ensamkommande barn.

Nu vill IVO (Inspektionen för vård och omsorg) ha Lerums kommuns förklaring till brister i verksamheten på Sävegården.

På det kommunala  HVB-hemmen Sävegården i Floda och i Hedefors bor för närvarnade drygt 20  ensamkommande ungdomar vilket är ungefär en halvering  av antalet sedan i somras. Uppgifter som kommit Flodanyheter och  IVO till del visar på en rad problem på boendena såväl för personal som boende – problem som sopats under mattan av cheferna för verksamheten.

Mordhot
En kvinnlig anställd blev mordhotad av en ungdom vid flera tillfällen. Ungdomen flyttades till ett annat boende under ett år men flyttade sedan tillbaka. Den kvinnliga anställde blev då beordrad att genomföra ett arbetspass där och blev återigen mordhotad av ungdomen. Hon förskansade sig då på kontoret och ringde upp föreståndaren för att få råd om vad hon skulle göra. Hon uppmanades då att inte ringa polis utan i stället byta arbetsplats med en anställd på ett annat av Lerums kommuns boende vilket också skedde. Dagen efter fick hon kritik av föreståndaren som gick ut på att hon inte gjort en ordentlig överlämning till den hon bytte med. Hon fick också besked av föreståndaren att det skulle ordnas ett möte mellan föreståndaren, socialsekreteraren, den hotande ungdomen och den hotade anställde. Något möte blev aldrig av eftersom föreståndaren sade sig inte ha tid.

I sin anmälan till IVO uppger den mordhotade kvinnan att det är oroligt på  Lerums kommuns egna boenden. Kollegorna blir särbehandlade och omplacerade utan skäl. Personal mår inte bra på grund av all stress inom boendet och därför tillkommer det mycket sjukskrivningar och att det är nästan aldrig tillräckligt med personal på boendet på grund av alla sjukskrivningar och uppsägningar.

Narkotika
Det finns uppgifter om ett flöde av narkotika på HVB-hemmen. I mitten av juli i år så slogs en ungdom medvetslös av en annan ungdom. Personal grep in och avbröt misshandeln. En stund senare återkom misshandlaren med ett skärp för att strypa den som slagits medvetslös, vilket förhindrades av personal. Enlig dessa så var båda de inblandade i misshandeln påverkade av narkotika Någon polisanmälan om händelsen gjordes aldrig.

Sexuella trakasserier
Den kvinnliga personalen får uppleva sexuell trakasserier av ungdomarna. Särskilt illa upplevs det vara på natten då endast en anställd varit i tjänst. En önskan om personliga larm för nattpersonal förblev ohörd under lång tid trots att den framfördes vid flera tillfällen till alla chefnivåer. I stället omplacerades kritisk personal.

 

Svårt göra polisanmälan
Christina Alvelin, högste chef på sektor Stöd och Omsorg i Lerums kommun, säger till FlodaNyheter att hon i efterhand fått kännedom om några av problemen och ingen kännedom alls om andra. I fallet med den mordhotade anställde så gör hon helt klart att sådant ska polisanmälas.
I ärendet med misshandeln så säger Christina Alvelin att det kan vara knepigt med att polisanmäla. Om Lerums kommun gör en anmälan så är den första frågan polisen ställer vem som är målsägande (drabbad).
– Om den drabbade då inte vill stå bakom en anmälan så går det heller inte att göra någon, säger Christina Alvelin. Orsaken bakom kan till exempel vara att man inte vill möta gärningsmannen  i rätten eller rädsla för svårigheter i framtiden.
Vad det gäller personal som känner sig otrygg vid ensamarbete på natten så säger hon att det inte få vara så utan måste lösas till exempel genom dubbel bemanning eller larm. Hon säger också att det i stort har varit brist rutiner och struktur i verksamheten.

Chef utbytt
En rad ytterligare uppgifter om HVB-hemmen gör att det tonar det fram en bild av en verksamhet där personalen mår dåligt på grund av chefers otillräcklighet eller ovilja.
Det tonar också fram en bild av chefer som undanhållit information eller spridit information som inte stämmer med verkligheten för att få en mer positiv bild av HVB-hemmen än den sanna. De händelser som beskrivs här inträffade under ett tidigare chefskap i verksamheten.
Sedan IVO (Inspektionen för vård och omsorg)  under hösten gav sig in i förhållandena på Sävegården så har verksamhetschefen bytts ut och enhetschefen hastigt slutat. Kvar bland cheferna är den kritiserade föreståndaren på Sävegården.

Tomas Lindblom
[email protected]

Skriv ut
Dela artikeln!

    En kommentar

    1. Det farliga med att kommentera sådana här artiklar är att man klassas som främlingsfientlig. Men jag är faktiskt och nästintill bokstavligt talat livrädd för våra barn. Ska man behöva bygga sig en koja i skogen för att värna sig själv och sin familj.?

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *