fredag , 31 augusti 2018

Ser potential kring 190:an

Först Retrovägen, sedan LAB190.

Nu riktas blickarna mot den gröna kilen längs länsväg 190 – ett område där många ser stor utvecklingspotential.

”Den gröna kilen” kallar samhällsutvecklare och stadsplanerare den mark som finns i området kring länsväg 190 från Hjällbo till Nossebro.

Ett utvecklingsarbete för området ligger nu i startgroparna.

Bakom initiativet LAB190 står regionens natur- och kulturförvaltning Västarvet i samverkan med de fyra kommunerna Göteborg, Lerum, Alingsås och Essunga. Förutom Västra Götalandsregionen är även Länsstyrelsen en av de inblandade aktörerna.

Frågan gäller vad man ska göra med de ”mellanområden” som uppstår när förtätningen koncentreras till kommunikationsstråken som löper ut från Göteborg (att man bygger fler bostäder och förtätar de samhällen som redan finns i anslutning till befintliga motorvägar och järnvägsspår).

GRÖNA NÄRINGAR

Vad utvecklarna ser i den här ”gröna tårtbiten” på kartan är potentialen att skapa olika gröna näringar inom rekreation, turism, odling, mat, kultur, produktion. Man ser också en möjlighet att bli storstaden Göteborgs försörjare av närproducerat i framtiden. Här finns gott om odlingsbar mark och stora naturvärden.

DSC_0009

Björn Ohlén och Anders Nilsson, utvecklare på Västarvet.

LAB190 – där LAB står för laboratorie – har under hösten samlat till dialogmöten längs vägen och i onsdags kväll var det Lerums tur. Ett fyrtiotal representanter för föreningar, näringsliv, kommuner och andra organisationer samt intresserade privatpersoner bjöds på information, fika och kreativ brainstorming på Östad skola i Sjövik.

Anders Nilsson och Björn Ohlén, båda utvecklare på Västarvet, höll i mötet och berättade om de tankar och idéer som finns kring LAB190. Ledordet är hållbar utveckling: ekologisk, ekonomisk och social. De påpekade att LAB190 är något av ett experiment som framförallt bygger på medborgarnas/invånarnas egen kraft och vilja.

DSC_0012

Nätverk skapas.

Deltagarna på träffen fick bland annat fylla i en enkät som handlade om olika platser i 190-området. De som kände att de ville bidra med något – alternativt ha hjälp med något – kunde även lämna sina kontaktuppgifter. Denna anslagstavla fylldes snabbt med många post-it-lappar. Bara i Sollebrunn fanns två livsmedelsgodkända lokaler tomma, visade det sig. Förhoppningsvis hittar informationen en person som söker just detta. Eller en bit mark, en lokal för mikrobryggeri eller en konferens i EKO-miljö… Utvecklarna på Västarvet kommer att samordna all information de samlar på dialogmötena.

INTEGRERA STAD OCH LAND

Peter Rundkvist, kulturkoordinator från ett av Göteborgs stads kommunala bolag, Utveckling Nordost, berättade om hur man försöker utveckla de nordöstra delarna av Göteborg, som till exempel Angered. ”Stadslandet” är ett projekt inom denna verksamhet som handlar om integrering mellan stad och landsbygd. Här ser man förstås möjligheter att skapa sysselsättning och knyta ihop nordöstra Göteborg med landsbygden kring länsvägen.

Lina Wejdmark från Länsstyrelsen berättade om andelsjordbruk och informerade om landsbygdsprogrammet, där det kan finnas stöd att få för olika verksamheter.

Nästa dialogmöte för LAB190 hålls den 23 oktober på Mellby Västergård.

Till Centrumkyrkan i Gråbo bjuds alla in den 2 december för ett utvärderande möte.

Läs mer: http://www.vastarvet.se/lab190

TEXT & BILD: GITTAN ÖHMAN

Länsväg 190 börjar i Göteborgs nordöstra delar (Hjällbo, Angered) och fortsätter efter Olofstorp genom Lerums kommun (Gråbo, Björboholm, Sjövik) förbi Brobacka, Gräfsnäs och Sollebrunn (Alingsås kommun) och slutar i Nossebro (Essunga kommun). Kallas i annat sammanhang även Retrovägen.
DSC_0006

Informationsutbyte, fika och kreativ dialog kring LAB190 i Sjövik/Östad.

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *