torsdag , 30 augusti 2018

Sanering på gång

Lerums kommun informerar på sin hemsida att ”Naturvårdsverket har beslutat att bidra med 17 miljoner kronor för sanering av marken vid Floda Garveris gamla område. Marken är starkt förorenad och måste åtgärdas innan det går att bygga bostäder där. Förutom Naturvårdsverket kommer även fastighetsägaren och Lerums kommun att vara med och betala.

Garveriet i Floda

På garveriets område i Floda finns det idéer och planer hos fastighetsägaren att utveckla näringsverksamheten och bygga bostäder.
– Det är jättebra att vi kan fortsätta att utveckla centrala Floda och området kring Garveriet, säger kommunstyrelsens ordförande Dennis Jeryd (S) och fortsätter.
– Vi behöver fler bostäder och det är bra om de kan byggas med närhet till Floda centrum och station.

Förorenad mark
Marken vid Floda Garveri i centrala Floda är förorenad med kemikalier. De kommer från den gamla garveriverksamheten som hade produktion från cirka 1880 fram till 1971. Undersökningar av marken visar att det finns höga halter av bland annat krom och kvicksilver och Länsstyrelsen har prioriterat området för sanering.

17 miljoner kronor
Naturvårdsverket beslöt i november att bidra med 17 miljoner kronor till Länsstyrelsen i Västra Götalands län för sanering av området. Totalt handlar det om cirka 8 000 kvadratmeter förorenad mark. Innan saneringen av området kan påbörjas ska det ske en miljöprövningsprocess som ska godkännas av Länsstyrelsen.
– Vi har mötts av ett otroligt stort engagemang och hög kompetens hos Länsstyrelsen i den här frågan och jag tror att saneringsarbetet kan påbörjas under våren, säger Per-Ola Johannesson, verksamhetschef på Sektor Samhällsbyggnad.

Utvecklar Floda centrum
Jonas Brandström är fastighetsägare och ägare av Garveriets gamla lokaler. Han är starkt engagerad i utvecklingen av Floda centrum och ser stora möjligheter med området efter en sanering.
– Det skulle tillföra trygghet i området om det blir bostäder vid sidan av näringsverksamheten. Och här kan det bli ett utvecklingscentrum för hållbara frågor och en mötesplats, kanske med egna odlingar för att skapa en lokal matproduktion.

Ny kyrka
I och med Naturvårdsverkets besked fortsätter ägarbolaget FlodaGarveriet Fastigheter AB projekteringen av området.
– Equmeniakyrkan Floda ( Missionskyrkan) har sökt bygglov för att starta bygget av en ny kyrka. Samtidigt startar ägarbolaget renoverings- och ombyggnadsarbeten av Nya och Gamla Garveriet, säger Jonas Brandström.
Arbetena kommer att samordnas med saneringsarbetena av den omgivande marken. Under hösten 2018 planeras Garveriets verksamhet vara igång.”

Garveriet redan sanerat

Byggnaderna och marken på garverifastigheten sanerades av tidigare fastighetsägare. Marken sanerades inte till en nivå som medger bostäder, men så kommer nu att ske. Marken mellan Garveriet och Brovägen innehåller föroreningar från massor som tidigare schaktats bort från garveriet. Sannolikt i samband med uppförandet av den nya garveribyggnaden i början av trettiotalet. På det markområdet har även legat en karosserifabrik och ett snickeri.I skrivelse daterad den 14 juni 2011 skriver Länsstyrelsen: Föroreningsnivån inom Kusebacka 2:1 (garverietfastigheten) är generellt sett låg med tanke på den omfattande garveriverksamheten som bedrivits sedan andra hälften av 1800-talet. Inga större sammanhängande föroreningar i jord har upptäckts inom fastigheten.De föroreningar som identifierats återfinns framför allt i den södra delen av fastigheten längs delar av strandkanten mot Säveån.” Sanering utfördes 2015.”I den norra delen av fastigheten, norr om den stora garveribyggnaden från 1934. Återfinns endast en lokal blyförorening. Under förutsättning att denna förorening saneras bedöms med nuvarande underlag inga föroreningar finnas i jorden mellan den stora garveribyggnaden och järnvägen.Resultat från de grundvattenanalyser som gjorts nu och vid tidigare undersökning 2006 bedöms sammantaget medföra en försumbar effekt på Säven.”

 

 

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *