torsdag , 30 augusti 2018

Röjning i Gråbo

Röjd sly vid Monvägen

Medskapandegruppen tjuvstartar
Medskapandegruppen i Gråbo fick i uppdrag av Lerum kommunstyrelsen, att ta fram underlag för att utveckla hur boende och besökare möter Gråbo som samhälle. När besökare och boende anländer till Gråbo ska de se och uppleva att de närmar sig en ort som har ambitionen att vara en hållbar tätort. En särskild arbetsgrupp bildades för att arbeta med Gråbo entréer.

Till gruppledare utsågs Anders Rockmyr. Övriga deltagare är Hans Hellberg, Christer Harling, Hans Ambertsson och Göran Berg.

Med hållbar menas att Gråbo utvecklas i en riktning där vi som bor och verkar här känner ett ansvar för vårt samhälle. Ett samhälle där det finns arbetstillfällen i närområdet och där föreningsliv och kulturliv är med om att bygga ett samhälle där alla människors lika värde och möjlighet att få komma till sin rätt är i centrum.

I kommunstyrelsen beslut den 17 januari 2018 står det: Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda och arbeta utifrån punkt 7 i medskapandegruppens rapport om Gråbo Entréer.

Ännu inga pengar
Trots att inga pengar beviljats än har medskapandegruppen börjat sitt arbete med Gråbo entréer. Det är Gråbo Företagarföreningen som frikostigt ställt medel till förfogande för att arbetet ska komma igång. Under våren går en ansökan om pengar in till kommunen.

Nyanlända röjer
Redan nu är röjningen avklarad vid Gimgården mellan väg 190 och Monvägen. Röjning mellan rondellerna och Monvägen pågår. Det är tre nyanlända som fått anställning. När första röjningen är avklarad – sker för hand – kommer de att erbjudas utbildning på motorsåg och andra röjningsverktyg. Efter utbildning kommer de att få nya röjningsuppdrag.

Kor och får
Efter avslutad röjning kommer Lammet och Bonden att låta kor med kalvar och får med lamm hålla området vid Monvägen öppen.

Länk: Rapporten Gråbo entréer

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *