onsdag , 29 augusti 2018

Pressmeddelande: Lerum Energi expanderar

Lerum Energi har tecknat ett långsiktigt avtal med Partille Energi om att sköta elnäts- och fjärrvärmeverksamheten i Partille. Detta efter att Partillebo, partillebornas egna bostadsbolag, nu tagit över ägarskapet av energiverksamheten. Tidigare var denna delägd av Göteborg Energi som även drev den dagliga verksamheten i Partille.

Det är med entusiasm och glädje som vi nu står inför uppgiften att ta ansvar för energiverksamheten i Partille säger Mats Jakobsson, VD Lerum Energi. En samverkan av denna typ är något som kommer att vara till nytta för både invånarna i Partille och i Lerum. Vi får nu möjlighet att vässa vår kompetens där vi tidigare varit väl små för att klara det på egen hand. Kraven ifrån kunder, samhället och myndigheter ökar och tillsammans med Partille är vi bättre rustade att möta framtiden. Att ta över ansvaret för verksamheten i Partille är en omfattande process. För att klara uppdraget kommer vi att behöva rekrytera i storleksordningen 15 personer med olika kompetensprofiler. Dessutom är det en rejäl utmaning att lösa integrationen av ett antal IT-system. Något som är en förutsättning för att verksamheten över huvud taget skall fungera. Det är viktigt för oss att Partille Energis kunder skall vara nöjda med vår insats och vi skall se till att de blir det, säger Mats Jakobsson.

Det är synnerligen glädjande att två grannkommuner nu hittat en samverkanslösning säger Leon Johanson, styrelseordförande i Lerum Energi. Med de utmaningar som många kommuner står inför är det min övertygelse att det framöver kommer att krävas mycket mer av samverkan mellan kommuner inom vitt skilda områden. Det känns därför bra att vi kunnat knyta ihop en omfattande samverkan inom ett så viktigt område som energiområdet avslutar Leon Johanson.

Övriga upplysningar:          Mats Jakobsson VD Lerum Energi tfn 0302-558 50

Skriv ut
Dela artikeln!

    Svara.

    Din emailadress kommer inte att vara synlig.Obligatoriska fält är markerade *

    *